Ravaksur: Richtlijnen voor de komende beleidsvoerders
26 Jun, 20:35
foto


De Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) heeft het besluit genomen om ongevraagd enige richtlijnen te geven aan degenen die bezig zijn om binnen enige weken een nieuwe regering te vormen. De richtlijnen hebben betrekking op het organiseren en realiseren van duurzame welvaart en welzijn voor de wrokomans.

Het gaat om de volgende acht niet-limitatieve hoofdmaatregelen:
1. Handhaving en controle van alle arbeidswetten door alle binnenlandse en buitenlandse ondernemingen;
2. Introductie van wetgeving voor een sociaal plan bij massa-ontslag van werknemers;
3. Introductie van een sociaal fonds voor een uitkering aan werknemers die buiten hun schuld als gevolg van economische omstandigheden worden ontslagen;
4. Werken aan een betere inkomensverdeling in ons land, waarbij de positie van de minst draagkrachtigen voortdurend wordt verbeterd;
5. Voeren van een duurzaam anti-inflatie beleid, aangezien de inflatie een van de grootste vijanden van de wrokomans is;
6. Binnen twee jaar afschaffing van de loonbelasting en verdere verschuiving van directe naar indirecte belastingen in ons belastingsysteem;
7. Voorlopig handhaven van de heffingskorting  van maximaal SRD 750 totdat er met Ravaksur overeenstemming is bereikt over de aanpassing van de belastingschijven en de belastingtarieven;
8. Het ministerie van Arbeid meer prioriteit geven bij het tot stand komen van de ministeries (begrotingen). Zo wordt de laatste 20 jaar in de begrotingen en andere documenten steeds gesteld dat de dienst Arbeidsinspectie moet worden versterkt, maar in de praktijk is dat nauwelijks merkbaar geweest. Gaarne gedurende deze regeringsperiode de capaciteit van het gehele ministerie versterken, maar ook meer middelen bestemmen voor dit ministerie.

Het presidium van Ravaksur is benieuwd welk deel van de hiervoor aangehaalde punten in een eventueel eerste honderd dagen programma van de nieuwe regering terug te vinden zal zijn. Het een en ander zal het arbeidersvriendelijke karakter van deze regering bepalen.