De politieke krachtmeting in Commewijne
11 May, 08:33
foto


Na de kandidaatstelling op 9 april 2020, die conform de Kiesregeling, artikelen 38, 54 en 70 ten kantore van de diverse Hoofdstembureaus ingediend moest worden, is de politieke strijd definitief van start gegaan. De strijd zal landelijk een heel moeilijke en zware zijn, maar ik zal het sec hebben over Commewijne; aangezien ik geïnteresseerd ben over de ontwikkelingen in mijn geboortedistrict. 

In de zes ressorten, t.w.  Meerzorg (het grootste), Tamanredjo, Alkmaar, (Johanna) Margaretha, Bakkie (Reynsdorp) en  Nw. Amsterdam (de hoofdplaats) zal zoals de kaarten thans liggen het zonder meer gaan tussen de VHP, NDP, PL/ABOP en misschien de NPS. De andere partijen, niet om onaangenaam tegen hen te zijn, zullen geen toonaangevende rol spelen en ze zullen slechts als storende factoren/stoorzenders opereren in het toenmalige suikerdistrict. Het gaat onder meer om de navolgende partijen: Alternatief 2020 (A20), DOE met twee kandidaten, DA'91 (twee kandidaten), STREI! (slechts één kandidaat), de HVB en SPA. Opvallend is echter het sterke optreden van de ABOP, die in 2020 een lijstverbinding/alliantie is aangegaan met de PL. Deze groepering lijkt een behoorlijk aantal zetels binnen te halen; voornamelijk de ABOP.   

Historie/feiten 
Het totale landelijke electoraat was in 2015: 353.059 kiezers en in 2020 is het gestegen naar 385.301 geregistreerde kiezers; een verschil van: 32.242. In het kiesdistrict Commewijne waren het aantal geregistreerde kiezers in 2015: 20.885 kiezers en in 2020 is het gestegen naar: 23.374 kiezers; een groei van 2.489 kiezers. (Bron: Min.van BiZa/ed.1).

De zetelverdeling was in 2010 voor DNA als volgt :
– VA  (Volks Alliantie): 2 zetels.
– NF  (Nieuw Front):1 zetel.
– MC (Mega Combinatie):1 zetel.

Vermeldenswaard is, dat wijlen Sheilendra Girjasing als lijsttrekker van de UPS (Unie van Progressieve Surinamers) in 2005 en eerder in 2000 als lijsttrekker van de BVD helaas de kiesdeler niet haalde. Uit eigen ervaring kan worden gesteld, dat geen enkel lid hem tot nog toe kan evenaren qua zijn liefde, prestaties en het realiseren van sociale projecten in zijn kiesdistrict. In 2010 werd hij met 2.199 stemmen gekozen als DNA-lid voor Nieuw Front. In het zelfde jaar was dr. Roy Mohan lijsttrekker van de BVD en behaalde bijkans 1.700 stemmen. Dit aantal was niet genoeg om een zetel in de wacht te slepen. De overstap van dhr. Mohan naar de VHP, die in 2020 lijsttrekker is, betekent een grote aanwinst. Als een deel van zijn kiezers met hem meegaat, zal dat heel positief uitpakken voor de oranjepartij. Anderzijds moet men de kracht van ex-onderwijsinspecteur, ex-dc en ex-NPS secretaris, dhr. Remy Polak niet uit het oog verliezen, die thans onder de NDP-vlag opereert en op nummer drie is gekandideerd.

De stand van zaken in 2015
Als de tekenen niet bedriegen dan zijn de drie eerder genoemde partijen, nl. de VHP, NDP en de PL/ABOP toonaangevend in Commewijne. De resultaten in 2015 zijn als volgt geweest:
– Ann Sadie (NDP) : 3.357 stemmen
– Sh.S.M.H. Girjasing (V7/VHP): 3.159 stemmen
– Ralim, Enrique (V7/PL): 2.334  stemmen
– Ramsahai, Rajiv.J. (NDP): 1.363  stemmen
- Jenny Warsodikromo (803 stemmen)
- Ingrid Karta-Bink (PL/V-7): 575 stemmen
– Marlon, E. Budike V7/NPS):324  stemmen

In deze reeks zijn op wijlen dhr. Sh. Girjasing en mw. J. Warsodikromo (niet herkiesbaar) na, de DNA-kandidaten opgesomd, die anno 2020 op de diverse partijlijsten voorkomen. 
In 2015 was de kiesdeler gesteld op: 3.920 stemmen en geen enkele kandidaat is met voorkeurstemmen binnengekomen. Gekozen werden:  I. Karta-Bink en Sh. Girjasing, J. Warsodikromo en R. Ramsahai.  Na het heengaan van het lid Girjasing werd zijn plaats ingenomen door M. Budike (NPS).

Het aantal gekozen DR en RR - leden per partij/combinatie geeft het volgende beeld:
– NDP  6 DR en 38 RR
– V7 4 DR en 26 RR
– AC 1 DR en 4 RR  

Het verdient wel de aanbeveling om te vermelden, dat hoewel Ann Sadie die in 2015 op nummer 3 voor de NDP stond en de meeste stemmen behaalde, nl.: 3.357 niet werd gekozen. In 2020 is zij lijsttrekker van de NDP en ze zal zeker opgewassen zijn tegen de 'zware tegenstanders', zoals: Roy Mohan (VHP), Marlon Budike (NPS) en Ingrid Karta-Bink (PL).
 
Ten slotte moge worden gesteld, dat alle pijlen, behalve in Commewijne, ook in geheel Suriname zijn gericht op de krachten van de sterke partijen, de lijsttrekkers. En voornamelijk op haalbare en realiseerbare programma's. De gemeenschap is duidelijk ontevreden over het beleid, dat de regering gevoerd heeft en thans voert!

Al bij al kan worden gesteld, dat de politieke strijd haast in alle districten geen eenvoudige wordt. Bovenal zijn de kiezers de opperrechters, die bepalen wie hun leider of vertegenwoordiger zal zijn.

Roy Harpal
Advertenties