Column: Sinds wanneer heeft DNV opsporingsbevoegdheid?
21 Apr, 00:59
foto
Danielle Veira, directeur Nationale Veiligheid. (Beeld: NII)


Danielle Veira, directeur Nationale Veiligheid, is maandag met een nieuw kapsel en in het rood gekleed verschenen op de Covid-19 management persconferentie. Klaar voor de strijd als een journalist het zou wagen om vragen te stellen over het optreden van zwaar bewapende, gemaskerde, Spaans sprekende mannen en een man met de Nederlandse nationaliteit, die blijkbaar in opdracht van Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) een operatie aan het uitvoeren was. Immers, politiebaas Roberto Prade, heeft meegedeeld dat het om een operatie van DNV ging, daarom heeft de politie niet opgetreden. 

Van te voren was het al duidelijk dat Veira zou zeggen dat het gaat om de veiligheid van het land. Over staatsgeheimen worden niet zomaar mededelingen gedaan. De overste heeft gemerkt dat er veel belangstelling is voor deze case. De kwestie wordt volgens haar in een bepaalde lijn gebracht; er is een beweging gaande die 'wordt gecreëerd'. Er komt een moment, beloofde zij, waarop de samenleving wordt geïnformeerd. Maar voorlopig moet er rustig gewacht worden tot DNV zover is. Eerlijk gezegd, toen ik de naam van Doewet hoorde in het begin, dacht ik dat iemand haar naam misbruikt moet hebben. 

In elk geval heeft de sterke vrouw bij DNV niet ontkend dat zij er iets mee te maken heeft. Trouwens, Prade heeft al opgebiecht dat hij de politie heeft opgedragen om zich terug te trekken. Dus bij zo een 'DNV-operatie' laat de politie een slachtoffer hulpeloos achter. Wat zal in het wereldberoemde Politiehandvest hierover staan? Heeft de korpschef door niet op te treden, passief meegewerkt aan een misdrijf? Hadden de mensen zich ter plekke gelegitimeerd als opsporingsambtenaren? De Nederlandse man die van de politie plat moest gaan liggen, kon geen DNV-legitimatie tonen. Hij is ook geen lid van de militaire politie en zeker geen hulpofficier van Justitie. 

Het moet de overste toch zeker niet verbazen dat in de samenleving en door Strei! geschokt is gereageerd op het gebeurde. Cairo is kandidaat van Strei! in Paramaribo op de tweede plek. Het verhaal lijkt op een filmscript. Van het scenario maken Venezolaanse vrouwen deel uit. Door de lockdown konden ze niet naar hun huis en klopten bij Cairo aan, die met eentje via Facebook bevriend is geraakt. Hij krijgt een shot van die vrouwen, werd onwel en viel in slaap. Later drongen gewapende en gemaskerde mannen het huis binnen en hebben de man geboeid en mishandeld. Een zuivere vorm van overtreding van artikel 372, diefstal door middel van geweld, waarop 12 jaar gevangenisstraf staat. 

Een buurman die de figuren zag sluipen rond de woning, dacht dat het om dieven ging en belde de politie. De agenten die ter plekke waren, hebben in elk geval voorkomen dat het slachtoffer kon worden ontvoerd. De politiemannen zagen dat het om 'zware boys' ging en vroegen om versterking. Hoewel het ging om wederrechtelijke vrijheidsberoving, ontvoering, diefstal, intimidatie en mishandeling, heeft de politie niet opgetreden en verliet de plek na afstemming met de politieleiding. Waar zijn al de mensen nu gebleven die hun mond vol hebben van rechtsstaat? Waar zijn de maatschappelijke organisaties gebleven? Hebben de Assembleeleden - op Krishna Mathoera na - het te druk met hun zetel veilig te stellen!

Aangezien de baas bij DNV heeft gezegd dat de gemeenschap geïnformeerd zal worden, is het handig om alvast enkele vragen te stellen. Is DNV belast met rechtshandhaving en opsporing, of moet er alleen informatie worden verzameld? Mag DNV als opsporingsinstituut optreden? Mag er een woning worden betreden zonder een bevel van het Openbaar Ministerie (OM)? Mag er huiszoeking worden verricht zonder toestemming van het OM of zonder een hulpofficier van justitie? Is er een proces-verbaal gemaakt? Welke agenten hebben deelgenomen aan deze actie? Wat is er gebeurd met de in beslag genomen goederen? Zijn de mensen die opgetreden hebben in dienst van DNV?  Is zoals gebruikelijk de procureur-generaal op de hoogte gesteld van deze actie waarbij de nationale veiligheid in gevaar zou zijn? Wordt de veiligheid in het land gehandhaafd door buitenlanders in te zetten? In elk geval heeft de DNV-baas veel te verklaren.

Nita Ramcharan
Advertenties