Bond Hakrinbank schort acties op
26 Mar, 22:02
foto


De Hakrinbank Werknemers Organisatie (HWO) schort haar actie op. Het besluit volgt op de gesprekken die zijn gevoerd tussen het bedrijfsleven en DNA-voorzitter, en de gesprekken tussen de Bankiersvereniging en de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De bond ging dinsdag in actie en de bank was al twee dagen gesloten.

HWO-voorzitter Guno Castelen zegt dat hij samen met de voorzitter van C-47 met de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV), de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en exponenten uit de verzekeringssector per conference call vanmorgen de bespreking heeft gehad over inhoudelijke aanpassingsvoorstellen in de wet. Met DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons is voor maandag om 13.00 uur een afspraak gepland waarbij de C-47 lidbonden in de financiële sector, hun pijnpunten nader kunnen aandragen c.q. toelichten.

Op grond van deze ontwikkelingen heeft de HWO zijn actie opgeschort. De bond dankt zijn leden voor hun discipline en het eensgezind optreden. Aan klanten van de bank biedt de bond zijn verontschuldigingen aan voor onbedoeld ervaren ongerief en bedankt hen voor het begrip en de adhesie betuiging.

Ook de collega bonden in de sector, bedankt de HWO voor het eensgezinde optreden en de solidariteit. De bond en C-47 hopen dat DNA deze gelegenheid zal aangrijpen om de wet zodanig te amenderen dat het een breed maatschappelijk draagvlak krijgt en beter te handhaven wordt om de gewenste doelen te bereiken, "rekening houdend met de noden van de werkende klasse."