STREI! en de inconsequenties van de NDP
26 Feb, 08:33
foto


STREI! is verbaasd (en blij) als de NDP haar naam roept. STREI! de ’fu STREI!, wi no sa frede. Totaal onterecht overigens, want waar denkt de partij bang voor te moeten zijn? Op 24 februari zijn er op t Oude Veerplein uitspraken gedaan waarin we een grote mate van inconsequentie bespeuren. Hier worden er enkele aangehaald.

STREI! heeft zich altijd verbaasd over het feit dat de groep van 16 sergeanten het alleenrecht op een coup schijnt te bezitten. Andere aanvallen hebben ze altijd bestempeld als staatsvijandig, terwijl ze zich zelf schuldig hebben gemaakt aan eenzelfde feit. Alle zogenaamde tegencoups zijn zwaar veroordeeld en de militairen Hawker, Rambocus, Sheombar en anderen hebben die met de dood moeten bekopen.

Abrahams haalde aan dat de beoogde omwenteling die in december 1982 moest plaatsvinden, was voorbereid met steun van het buitenland. Daarbij laat hij wijselijk buiten beschouwing dat de coup van 16 werd ondersteund door Nederland (Van der Valk). Honderden progressieve Surinamers zouden worden omgebracht, maar hebben de militairen (die Abrahams ‘het gezag’ noemt) deze lijst ooit geproduceerd? Op hun beurt heeft de groep van 16 honderden progressieve Surinamers gedood of laten omkomen.

Abrahams geeft aan dat de archieven in Den Haag openbaar moeten voor onderzoek, goed wetende dat deze gerelateerd zijn aan de coup van 25 februari, en niet aan 8 december. Overigens kon de regering al lang een aanklacht indienen bij de Nederlandse rechter om ontsluiting te eisen (zie opmerking advocaat Spong). Ook stelt hij dat de rechterlijke macht moet voldoen aan de aspiraties van het volk, waarbij hij negeert dat de burgers niet zitten te wachten op klassenjustitie. Ook gaat hij voorbij aan het feit dat de meerderheid van het volk géén NDP is. Ze mogen zich gelukkig prijzen dat het recht gebonden is aan internationale regels, en ook Suriname zich daaraan moet houden. Dus de ene militair mag wel een coup plegen en de andere niet?

Amzad Abdoel gaf aan dat de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 wordt verscherpt in verband met de koersopdrijving. Vreemd genoeg denkt hij dat de koershoogte wordt bepaald door de cambio’s, terwijl er recentelijk 387 miljoen (Fitch) kasreserve gebruikt is voor oneigenlijke doelen, omdat dat geld aan de burgers toebehoort, en niet aan de staat. De initiatiefwet stelt zwaardere straffen in het vooruitzicht, een gevangenisstraf van vier jaar, en een geldboete van SRD 1 miljoen. Natuurlijk is toezicht op grote geldtransacties een noodzaak, en moeten deze binnen het legale circuit plaatsvinden. Maar in november 2019 is de Leningenwet gewijzigd aangenomen die minister van financiën Hoefdraad vrijwaart van vervolging en hem vrij spel geeft om mateloos te lenen. Hier is duidelijk sprake van gelegenheidswetgeving in het voordeel van de zittende regering. Terwijl de schuld wordt gegeven aan een groep die niet de schuldige is. Als een ingenieur een brug verkeerd berekend, kan het niet zo zijn dat de toevallige arbeider die de brug bouwt de schuld krijgt van ondeugdelijk werk. Nu lijkt het er op dat anti-privacy en dag roof-wetgeving door DNA wordt goedgekeurd. Als er een verdachtmaking is en de politie komt controleren, krijgen de burgers die terecht beschikken over valuta thuis, de inbeslaggenomen valuta uitgekeerd in SRD. Dus de ene dief mag wel stelen en de andere niet?

Als derde voorbeeld telt de beschuldiging van de paarse partij, dat andere groeperingen bezig zijn met verspreiding van vals nieuws. Op Facebook zijn er vele fake accounts die fel reageren op sites die bekendstaan om kritiek op de regering. Bij het bekijken van het profiel blijken er geen echte mensen achter te zitten, maar onduidelijke sujetten die trollen in opdracht van de NDP op de berichten van de oppositie. Dit is een kern van vaste mensen, die volgens informatie op een centrale plaats werken en daarvoor worden betaald. Deze mensen zijn al door diverse sites geïnventariseerd en worden vaak geblokkeerd. Maar niets let ze om een nieuwe fake account aan te maken, ondanks dreigementen vanuit de overheid. Dus de ene facebooker mag wel fake berichten plaatsen en de andere niet?

Gezien de komende verkiezingen beveelt STREI! de gehele oppositie aan een totale non-coöperatie af te kondigen voor de resterende termijn van de DNA-zittingen. Dan hoeven ze niet mee te werken aan de bespreking van gelegenheidswetgeving die op de drie hier boven genoemde zaken doorgedrukt kan worden door deze 26-koppige democratuur, de jaknikkers die achter deze regering staan. Die beloofd en/of gezworen hebben de grondwet te respecteren.

#STREI! stelt deze mensen hoofdelijk aansprakelijk voor de vernietigende strategieën die er nu op het gebied van recht, economisch beleid en vrije meningsuiting worden toegepast.

#STREI!

Thursday 02 April
Wednesday 01 April
Tuesday 31 March