PRO geeft Biervliet alle ruimte; breed draagvlak protestactie
16 Feb, 00:00
foto


Stephano Biervliet heeft de protestmanifestatie op persoonlijke titel georganiseerd vanwege de urgentie die iedere Surinamer voelt bij de situatie in het land. Dit antwoordt het hoofdbestuur van de Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO) op een vraag van Starnieuws. Biervliet is een van de oprichters en hoofdbestuursleden van de PRO. Hij heeft volgens de leiding van de partij de vrijheid om op korte termijn en met verschillende maatschappelijke groepen in contact te kunnen treden, zonder de noodzaak om voor ieder besluit in de voorbereiding statutaire goedkeuring te krijgen. Biervliet was activist vóór de oprichting van PRO en is dat altijd gebleven. Hij heeft protestacties van andere activisten en organisaties met zijn inzet en aanwezigheid ondersteund.

De persoonlijke relaties die hij met activisten heeft, als ondernemer met ondernemers en als onafhankelijk individu met ook andere politieke organisaties, zijn cruciaal geweest in de voorbereiding van de protestmanifestatie, zegt de PRO die alle steun geeft hieraan. De overwegingen tot ondersteuning zijn als volgt:
1. De PRO gelooft in het recht van vreedzame betoging zoals vastgelegd in artikel 21 van de Grondwet van Suriname;
2. De partij heeft de ontwikkeling van Suriname als een van haar belangrijkste bestaansredenen. Die ontwikkeling is doorkruist, door wanbeleid en illegale handelingen tijdens de regeerperiode van opeenvolgende Nationale Democratische Partij-regeringen. De protest oproep stelt de gedragingen van de NDP centraal en de PRO meent dat ieder verzet in naleving van de wet geoorloofd is om dit doel te bereiken.
3. PRO heeft zich bijzonder laten bewegen, door de belangen van de Surinaamse rekeninghouders, de burgers en de huishoudens die verarmd zijn, slachtoffer geworden zijn en na verlies van een aanzienlijk deel van de kasreserves, te maken krijgen met een stijgende koers en stijgende prijzen, die de koopkracht van de meeste huishoudens ver te boven gaan.
4. De partij heeft uit respect voor het niet partij politieke karakter van dit protest, andere organisaties en de initiatiefnemer, alle ruimte gegeven, hun draagvlak kenbaar te maken in onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Het gebleken breed draagvlak stelt de PRO in staat, eindelijk haar leden, haar achterban, haar sympathisanten en de gehele Surinaamse bevolking en alle ingezetenen hierbij op te roepen tot aanwezigheid, deelname en ondersteuning, stelt het bestuur. 

De RPO vraagt:
A. in persoon aanwezig te zijn op 17 februari 2020 van 09:00 uur tot 16:00 uur op het Onafhankelijkheidsplein;
B. altijd met respect voor grondrechten en de openbare orde, ieder protest vreedzaam te beleven;
C. uw platform en invloed aan te wenden voor mobilisatie;
D. het recht van vereniging verder in te zetten, om het krachtig signaal van maandag 17 februari 2020 binnen uw maatschappelijke kring, uw verenigingsleven en uw politieke partijen, om te zetten in duurzaam beleid, naar de toekomst toe, dat de nationale ontwikkeling van Suriname, voorop stelt en corruptie en wanbeleid afwijst.

Saturday 28 March
Friday 27 March