Bij derde Twinningproject 40 projecten goedgekeurd
15 Feb 2020, 02:11
foto
De Nederlandse zaakgelastigde Jaap Frederiks vindt het belangrijk dat er bekendheid wordt gegeven aan de Twinningfaciliteit. (Foto: Raoul Lith)


Er zijn veertig projecten bij de derde Twinningfaciliteit Suriname-Nederland goedgekeurd. Deze zullen tot 2021 worden uitgevoerd. Voor het uitvoeren van deze projecten is € 6 miljoen beschikbaar gesteld onder beheer van de Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname-Nederland (UTSN). Bij de residentie van de Nederlandse zaakgelastigde Jaap Frederiks zijn donderdag zeven projecten gepresenteerd in de sector ‘Zorg en Welzijn’.

Frederiks zegt dat het belangrijk is bekendheid te geven aan de Twinningfaciliteit. “Een subsidieregeling die de Nederlandse overheid speciaal voor Suriname in het leven heeft geroepen om Surinaamse en Nederlandse maatschappelijke organisaties in staat te stellen om met elkaar activiteiten te ontplooien." De diplomaat stelt dat het om projecten gaat die bijdragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling van Suriname.

De zaakgelastigde geeft aan dat faciliteiten over een periode van 3 jaren beschikbaar zijn. “Elk van de projecten mag niet groter zijn dat €200.000. Dat zijn toch projecten voor goedwillende vrijwilligers. Het is echt de bedoeling dat we met dat soort projecten iets heel wezenlijks tot stand brengen”. Er is gekozen om de presentaties thematisch te doen, opdat zo de mensen die de projecten uitvoeren elkaar leren kennen.

“We hopen van harte dat projecten die met subsidiegeld gestart worden, ook voortgezet kunnen worden nadat dat geld op is.” Frederiks hoopt ook dat partijen van beide landen die de projecten uitvoeren, beginnen aan een samenwerking die ook duurzaam zal zijn. De projecten worden uitgevoerd op het gebied van Gezondheidszorg, Onderwijs, Cultuur en Taal, Ecologie, Milieu en Natuur.

Het project ‘ Grensverleggend leren in de huisartsgeneeskunde’  wordt uitgevoerd door Huisarts Instituut Suriname (HISuri) en Radboudumc Afdeling Eerstelijngeneeskunde. Het doel is het verder ontwikkelen en verbeteren van de huisartsopleiding, mede door management en ondersteuning.

De partners stichting bejaardenwerk Gerardus Majella en stichting Saga interproject Suriname voeren samen met Woonzorgcentra Haaglanden het project ‘Lobi Grani Libi’ (Geniet van je oude dag) uit. Met dit project willen zij komen tot een dagbesteding en activiteitenprogramma die seniore burgers dagritme, structuur, ontmoeting, persoonlijke ontwikkeling en zingeving geven.

Verder worden in deze  fase uitgevoerd de projecten ‘Zorg in de hand’ door Stichting Perinatale Interventies Suriname (Perisur) en Health [e] Foundation. Bij het 4e project ‘Activism for Social Change Suriname’ zijn de partners Stichting art.1 en Suriname Men United. ‘Positionering van de logopedie in Suriname’ wordt uitgevoerd als vijfde project door de Vereniging van Logopedisten in Suriname (LOGUSU) samen met de Hogeschool Rotterdam, opleiding logopedie en lectoraat Zorg voor Communicatie. Het zesde project is ‘Women in Charge’ van stichting Art Laboratorium Suriname (ArtLAb.sr) in samenwerking met Formaat Werkplaats voor participatief drama.

Verdergaande duurzame verbetering van de beschikbaarheid en kwaliteit van bloedproducten en de dienstverlening middels professionalisering van de Nationale Bloedbank (NBB). Dit is de doelstelling van het project ‘Voortgang Capaciteitsversterking van de Nationale Bloedbank van het Surinaamse Rode Kruis’. Het wordt uitgevoerd door de stichting Nationale Bloedbank van het Surinaamse rode Kruis (NBB) samen met stichting SANQUIN Bloedvoorziening.

Frederiks zegt dat er op het eind van het traject een evaluatie komt van wat goed of minder goed is gegaan. Er wordt dan nagegaan als de juiste onderwerpen gekozen zijn voor het project. Hij geeft als voorbeeld aan dat na de evaluatie van de tweede Twinningfaciliteit  het onderwerp ‘Natuur en Milieu’ is toegevoegd. Dit gebeurde nadat er gevraagd werd om meer te doen met het waterbeheer, bosbeheer, inheemse volken in hun eigen leefomgeving en Paramaribo een groenere stad te maken.

Raoul Lith
Advertenties

Saturday 13 April
Friday 12 April
Thursday 11 April