Berenstein: Bankwet laat benoeming van Proeve niet toe
10 Feb 2020, 00:01
foto
In de Bankwet is aangegeven dat een governor van de CBvS voor vijf jaar wordt benoemd. De persoon mag niet in aanraking zijn geweest met justitie.


Robby Berenstein, voorzitter van de bond bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) én De Surinaamsche Bank (DSB) zegt in gesprek aan Starnieuws dat hij niet komt aan de kennis en ervaring van Sigmund Proeve. President Desi Bouterse heeft hem gevraagd om de komende zes maanden de leiding van de bank op zich te nemen. Berenstein wijst er op dat artikel 22 van de Bankwet duidelijk stelt dat een persoon die governor wordt van de CBvS niet in aanraking moet zijn gekomen met justitie. 

Er is een strafrechtelijk onderzoek geweest tegen Proeve, die directeur was van DSB. Volgens artikel 22 van de Bankwet mag iemand niet benoemd worden tot president van de CBvS tegen wie een strafrechtelijk onderzoek naar misdrijf dan wel enig delict van financieel-economische aard ingesteld is geweest of gaande is. Berenstein zegt benieuwd naar te zijn of Proeve door het antecedentenonderzoek komt dat ingesteld wordt door de procureur-generaal. Los hiervan is er veel weerstand tegen het besluit van de president. 

De vakbondsleider voert aan dat wie ook benoemd wordt tot governor het werk niet zal kunnen doen zolang de persoon niet onafhankelijk kan functioneren. Er is teveel bemoeienis vanuit de regering naar de CBvS toe. Dit heeft volgens Berenstein ook geleid tot de val van Robert van Trikt, die nu in verzekering is gesteld. "Het kan nooit zo zijn dat de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, niet op de hoogte was ervan dat US$ 197 miljoen van de particuliere banken is gebruikt voor opdrachten van de regering. 

Berenstein stelt dat zolang de regering meer blijft uitgeven dan in kas is, deze problemen zich zullen blijven voordoen. Het is zo erg geweest dat spaartegoeden van burgers zijn gebruikt. De vakbondsleider kijkt uit naar het standpunt van de Surinaamse Bankiersvereniging. Later op de dag heeft de vakbond een gesprek met de bankiers over het oneigenlijke gebruik van de vreemde valuta kasreserve. 
Advertenties