Verontrusting over op hol geslagen wisselkoersen
06 Feb, 00:00
foto


De Vereniging van Cambiohouders is verontrust over de enorme stijging van de wisselkoers van de US-dollar en de euro. Op straat wordt de euro opgekocht rond de SRD 10 en voor US$ 1 wordt rond de SRD 9.80 neergeteld. Voor grote bedragen wordt de US$ verhandeld op SRD 10. De euro wordt opgekocht voor SRD 9.80 en de US$ voor 8.50. Voorzitter Remy Bhailal om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat de US-dollar schaars is en nauwelijks wordt verkocht. De prijs wordt kunstmatig opgestuwd. Hij hoopt dat de autoriteiten zo snel mogelijk met maatregelen komen om de koers te beteugelen. "Laten we gezamenlijk de valuta-gekte stoppen," zegt de vereniging. 

De abnormale koersexplosie is vanaf 30 januari begonnen, nadat het nieuws bekend was geworden dat een deel van de kasreserve welke door de banken onder beheer van de Centrale Bank van Suriname was geplaatst medio 2019, is gebruikt. De wisselkoersen hebben gelijk gereageerd op het nieuws over de niet legitieme ingreep welke de CBvS had gepleegd op de valutategoeden van de banken. De wisselkoers voor de US-dollar die al geruime tijd onder druk staat wegens de constante schaarste aan contante dollars, is door de toegenomen onrust, onzekerheid en paniek welke is ontstaan door de aanslag op een deel van de kasreserve, verder verergerd. 

De dagelijkse stijgingen welke nu worden genoteerd op de parallelmarkt van soms 10 tot 15 punten per dag, lijken echter ook deels door speculatie te worden aangedreven, waarbij sommigen uit zijn om misbruik te maken van de ontstane onzekere en paniekerige situatie. "Wij willen een dringend beroep doen op allen, zowel de aanbieders als vragers van vreemde valuta om NIET mee te gaan met de ontstane valutagekte daar de burgers, de kleine ondernemers noch de bedrijven, gediend zijn met deze absurde wisselkoersen. Een eenmaal losgeslagen wisselkoers is nu eenmaal zeer moeilijk terug te brengen naar aanvaardbare proporties en zullen wij als natie de harde prijs hiervoor moeten betalen indien het leven van alledag ontwricht en onbetaalbaar wordt. De gevolgen van een ontwrichte samenleving zoals toename van de heersende onveiligheid, verdere verruwing van de criminaliteit, armoede, sociale en maatschappelijke onrust, zullen nog lange tijd nagalmen en dat moeten wij niet willen," stellen de cambiohouders. 
 
Bhailal zegt dat een dringend beroep gedaan wordt op de regering en ook de monetaire autoriteiten om de toenemende onrust te doen kalmeren. Er moet zo snel mogelijk een verklaring komen "van wat de juiste stand van zaken is, waar wij als natie precies aan toe zijn en hoe uit deze acute vertrouwenscrisis te geraken. Wij vertrouwen erop dat de banken als de hoeders van de aan hen toevertrouwde gelden van het volk, de vinger aan de pols zullen blijven houden om herhaling van soortgelijke ongewenste excessen, geheel uit te sluiten". 

Aan burgers en bedrijven wordt gevraagd NIET mee te jagen op vreemde valuta. Elke aankoop van valuta op de parallelmarkt is zuurstof toevoegen om de koersgekte verder op te stuwen. "Koop alleen uw valuta via erkende instellingen en alleen als zulks strikt noodzakelijk is. Wij hebben een gezamenlijke en gedeelde verantwoordelijkheid als Surinamers, ga niet voor een tijdelijk voordeel of zoete winst… de prijs welke wij als natie zullen moeten betalen voor het opjagen van de koers, zal voor lange tijd bitter en zuur nasmaken",  meent de Vereniging van Cambiohouders.  
 
Intussen gaan de prijzen van goederen verder de lucht in. De prijzen van bouwmaterialen en goederen in supermarkten zijn in een week tijd behoorlijk omhoog gegaan. Mensen die huishuur moeten betalen in vreemde valuta zitten met hun handen in het haar. "Deze maand moet ik SRD 3000 hebben om huishuur te kunnen betalen. Vorige maand had ik SRD 2400 neergeteld," zegt een bezorgde huisvader die verschillende banken en cambio's is afgelopen op zoek naar US-dollars. 

Minister Gillmore Hoefdraad heeft in De Nationale Assemblee dinsdagavond meegedeeld dat er een plan van aanpak komt om de situatie aan te pakken. Hij verzekerde dat door de maatregelen die getroffen worden de kleine man het niet zal merken. Wat er gaat gebeuren is niet duidelijk.