Hoefdraad laat geen spaan heel van Van Trikt
21 Jan 2020, 16:49
foto
Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën gaat in op de perikelen bij CBvS. (Beeld: DNA)


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën laat geen spaan heel van Robert van Trikt, die vandaag ontslagen is als governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Er vindt een integriteitsonderzoek plaats naar handelingen van Van Trikt. Hij heeft volgens documenten twee dure voertuigen geïmporteerd via de CBvS. Er is sprake van overfacturering. Van Trikt heeft geen eervol ontslag gekregen. President Desi Bouterse heeft bij het accepteren van het ontslag benadrukt dat het niet gaat om verschil van inzichten, maar om compliance-issues, deelt Hoefdraad De Nationale Assemblee mee. 

In deze zaak is er overleg geweest met de procureur-generaal. Nadat het onderzoek afgerond is zal hij nagaan of er een strafrechtelijk onderzoek moet volgen. De waarnemend governor, Ingeborg Geduld-Nijman, heeft haar ontslag ingediend. Dit is nog niet geaccepteerd. Zij is nu met verlof. De leiding van de bank ligt nu bij de drie directeuren. De minister heeft op vragen van Assembleeleden aangegeven dat er maatregelen zullen volgen tegen interne én externe personen die ook de mist in zijn ingegaan. 

Er zijn twee dure auto's geïmporteerd door de CBvS. Daarvoor is vrijstelling van invoerrechten aangevraagd en ook verkregen. Op 10 mei is een betaling gedaan voor een gepantserde Lexus voor US$ 280.000. Voor de Range Rover is 285.000 euro betaald. De waarde is veel minder dan waarvoor de bank heeft betaald. Op 13 januari is de lening opgemaakt en waarbij antidatering heeft plaatsgevonden voor 19 augustus 2019. Geduld-Nijman heeft toegegeven dat zij de opdracht heeft gegeven aan twee werknemers voor het plaatsen van een andere datum. Tot nu toe is niks terugbetaald door Van Trikt. De Range Rover is nog bij Van Trikt, terwijl de Lexus bij het directoraat Nationale Veiligheid is. 

Het tweede vraagstuk gaat over Orion, het bedrijf van Van Trikt. Er zijn aanzienlijke bedragen betaald voor diensten. Hoefdraad benadrukt dat hier sprake is van belangenverstrengeling. Tot 18 november is een miljoen SRD betaald aan Orion. Er worden ook vraagtekens geplaatst bij contracten die getekend zijn met een Belgisch bedrijf. Ook al zouden de projecten niet doorgaan moet het geld toch worden neergeteld. Er is 2.5 miljoen euro overgemaakt voor consultancy, reis- en verblijfkosten.  Een bedrag van 1.3 miljoen euro staat nog open. Zaken zijn nog in onderzoek. De minister vraagt naar ruimte hiervoor. 
Advertenties