VHP-voorzitter: Chaos voorkomen op 22 januari
15 Jan, 18:31
foto
VHP-voorzitter Chan Santokhi tijdens een persconferentie vandaag in 'de Olifant'. (Foto: René Gompers)


De VHP roept op om de rust te bewaren op 22 januari. Op die dag moet Desi Bouterse die ook president tevens voorzitter van de NDP is, voor de rechter verschijnen. De NDP wil met een massa naar de Krijgsraad. VHP-voorzitter Chan Santokhi roept andere politieke partijen op om niet te gaan mobiliseren om chaos te voorkomen. Hij vraagt de samenleving zich niet te lenen voor dat ene individueel belang, en drukt de minister van Justitie & Politie op het hart om de veiligheidsmaatregelen te blijven handhaven zoals dat tot nu bij elke zitting van de Krijgsraad is geweest.

De VHP heeft woensdag in het partijcentrum een persconferentie gehouden over de meest actuele zaken en de massameeting van de oranjepartij op 18 januari. Santokhi is wederom ingegaan op de oproep van NDP-toppers Silvana Afonsoewa en Ramon Abrahams tijdens een kadermeeting in Ocer, om massaal met hun partijleider naar de Krijgsraad te gaan. Afonsoewa heeft gesteld dat 2020 het jaar van de NDP is en dat noch de oppositie noch de Krijgsraad, “no wan keskesie, no wan yapyapi o stop a show.” Abrahams heeft aangekondigd dat “NDP o tek a strati want we weten hoe,” en dat “ze het zullen merken op 22 januari.”  

De VHP keurt de uitspraken af. “Het kan niet zo zijn dat op een kaderbijeenkomst prominenten van de NDP oproepen tot anarchie, tot chaos en tot verregaande intimidatie,” merkt Santokhi op. “Alsof dat nog niet genoeg is horen we een districtscommissaris zeggen… ja, hij gaat daartoe zelfs vergunning verlenen. Dus je gaat de chaos, de intimidatie institutionaliseren? Waar zijn we beland als samenleving, als rechtsstaat?” 

“Eenieder dient zich te onderwerpen aan de regels van recht, ook de president,” vervolgt Santokhi. “De president is  het symbool van de natie, van de rechtsstaat. Hij moet ervoor zorgen dat de rechterlijke macht te allen tijde beschermd wordt, beveiligd wordt, dat ze in alle onafhankelijkheid moeten kunnen functioneren.” De president had direct moeten optreden toen de uitspraken werden gedaan in zijn bijzijn, vindt Santokhi. “Hij kan wel de veroordeelde zijn maar hij is ook 24 uur de president,” merkt hij op. “Als veroordeelde kan je sympathie hebben met de uitspraken maar als president moet je het afkeuren, de personen direct teruggewezen hebben, dat het onkan is in een rechtsstaat.”

De VHP gaat niet mobiliseren op 22 januari maar roept op tot rust, benadrukt de partijleider. “Politieke partijen en andere organisaties roepen we op om zich te onthouden van acties die het rechtsproces zouden kunnen verstoren,” deelt Santokhi mee. “Dat alle handelingen die gepland zijn ongedaan gemaakt worden, en daar waar er toch zaken zich gaan voordoen dat de autoriteiten gaan optreden. De minister en politie moeten alles doen dat op die dag alles beveiligd is. De totale samenleving roepen we op om zich niet te laten gebruiken en in te zetten voor individuele dan wel groepsbelangen. Laten we gaan voor het grotere, nationaal belang. Laten we gaan voor bescherming van de rechtsstaat, laten we gaan voor versterking en bescherming van onafhankelijkheid van de  rechterlijke macht.”

René Gompers


Monday 27 January
Sunday 26 January
Saturday 25 January