VSB en juristenvereniging gaan samenwerken
21 Dec 2019, 06:38
foto
VSB en SJV hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. De voorzitters Humphrey Schurman (SJV) en Bryan Renten (VSB) tijdens de ondertekening.


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Surinaamse Juristen Vereniging (SJV) zijn een samenwerking aangegaan. Zij willen gemeenschappelijk een aantal doelen te realiseren. Juristen, werkzaam in het bedrijfsleven, zullen betrokken worden bij maatschappelijke vraagstukken, die om juridische aandacht vragen, alsook de ontwikkeling van voor het bedrijfsleven relevante wet- en regelgeving. 

De verenigingen willen ook werken aan de verbetering van het ondernemers- en maatschappelijk klimaat in Suriname. Getracht zal worden om gezamenlijke projecten ter ondersteuning van de realisatie van de gestelde doelen uit te voeren. De samenwerkingsovereenkomst werd getekend door de voorzitters van de SJV en VSB, respectievelijk Humphrey Schurman en Bryan Renten. 

Schurman benadrukte na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst het belang van passende wet- en regelgeving, vooral ook in het bedrijfsleven. Juristen dienen betrokken te zijn bij de totstandkoming van de wet- en regelgeving, omdat zij zich via hun studie en praktijkervaring de vaardigheden eigen hebben gemaakt hoe de formulering van de wet plaatsvindt en hoe deze geïnterpreteerd dient te worden. 

Renten zei dat de VSB samenwerking hoog in haar vaandel heeft en in dit kader in 2019 ook overeenkomsten is aangegaan met de Suriname Hospitality and Tourism Association en de ICT Associatie van Suriname. Hij benadrukte, dat de samenwerking met SJV een heel bijzondere, maar tevens zeer noodzakelijke is, vanwege de vele juridische en maatschappelijke vraagstukken, die op het bedrijfsleven afkomen.

Advertenties