Vakbond en studenten vragen aandacht voor ALO-probleem
29 Nov, 23:12
foto
Vakbondsleider Reshma Mangre geflankeerd door studenten Sara Esseboom (l) en Jill Liauw Kie Fa. (Foto: René Gompers)


Vakbondsleider Reshma Mangre, studenten Jill Liauw Kie Fa en Sara Esseboom hebben een spoedpersconferentie gehouden over de situatie op de Academische Leraren Opleiding (ALO). De online lessen zijn haast niet te volgen, zelfs de docenten hebben moeite met de technische aspecten van het platform, terwijl de tentamens voor de deur staan. De school heeft geen fysieke locatie, lokalen moeten worden gehuurd voor klassikale bijeenkomsten, er is geen leiding (directeur of staf) waar studenten met hun problemen terecht kunnen. Studenten en ouders zijn zwaar teleurgesteld, een deel wil zelfs het inschrijfgeld van SRD 1.250 terug.

De studenten benadrukken dat hen niet van te voren is uitgelegd dat de ALO een vorm van  afstandsonderwijs zou zijn en dat ze over laptops en een goede internetverbinding moeten beschikken. Ze zijn verrast dat bijna alles virtueel geschiedt. Er is geen schoolreglement, geen studiegids, geen telefoonnummer, wel een e-mailadres om contact te maken met ALO. Er is naast het inschrijfbewijs niets dat aantoont dat ze van ALO zijn. Ze hebben ook geen studentenkaart, sommen Liauw Kie Fa en Esseboom de talrijke obstakels waar ze voor staan, op. Nu blijkt dat ze “klaargestoomd” worden om op het 11-jarig basisonderwijs les te geven met de Bachelorsgraad. Maar het 11-jarig basisonderwijs bestaat nog niet. Antwoorden op vragen over dit traject, het vervolg traject en accreditatie blijven ook uit, delen de dames mee. Op de ALO website is die informatie niet te vinden, geven Liauw Kie Fa en Esseboom aan.

De tentamenperiode breekt aan, maar les volgen is haast onmogelijk. Voor raad en advies kunnen de studenten bij niemand terecht. Vooral als het gaat om Moodle, het online studiesysteem dat ALO hanteert. Volgens de studenten worstelen zelfs de docenten daar nog mee. Studenten kunnen nog bij ALO supervisor Renata de Bies en haar collega's terecht, maar hun klachten over het onderwijs worden niet serieus genomen stelt het tweetal.  “Uitzichtloos,” typeren Mangre en studenten de situatie. Daarom zijn de studenten naar de lerarenvakbond gestapt, om gedaan te krijgen dat minister Ferrier tenminste luistert, geeft Mangre aan. Benadrukt wordt dat niemand tegen innovatie is. “We willen niet dat de ALO een compleet fiasco wordt,” zegt Mangre. “Het is nu het enig instituut voor hoger onderwijs, maar ook dat gaat kapot.”

Na de persconferentie is een brief gestuurd naar Onderwijsminister Lilian Ferrier. De studenten en Mangre geven aan dat het niet om “maar 20 studenten en leraren gaat die ontevreden zijn” zoals de minister eerder heeft aangegeven. Gehoopt wordt op een spoedige reactie. Op ALO zitten ook mensen die al les geven op scholen. Die leraren hebben via hun vakbond al met een brief de aandacht van Ferrier gevraagd voor de knelpunten. Ferrier heeft hen nog steeds niet geantwoord.  “Maar we blijven positief, we hopen dat het goed komt,” zegt Mangre.

René Gompers
Advertenties

Monday 25 May
Sunday 24 May