Mytylschool start met 'verbetering speciaal onderwijs'
21 Nov, 02:55
foto
Ondervoorzitter van de stichting Mytylschool, Joan Voight (2de links) vindt dat vernieuwing begint bij de leerkrachten. (Foto: Raoul Lith)


Het project ‘Verbetering Speciaal Onderwijs’ van de stichting Mytylschool is woensdag officieel gestart. “Wat we willen bereiken met dit project is een betere toekomstperspectief voor onze leerlingen,” zegt Joan Voigt, ondervoorzitter van het bestuur van de stichting Mytylschool. Zij legt bij het startsein van het project uit dat onder een beter toekomstperspectief wordt verstaan een grotere uitstroom van de leerlingen naar vervolgonderwijs, naar een baan en het ontwikkelen van vaardigheden naar zelfredzaamheid of zinvolle vrije dagbesteding.

Voigt zegt dat de vernieuwing begint bij de leerkrachten, zij zijn verantwoordelijk voor het opleiden van de kinderen. “Wat we willen doen is onderwijs op maat bieden. De kinderen zijn allemaal verschillend. Onze kinderen hebben één of meer beperkingen en we moeten daarop inspelen. We moeten kijken naar de onderwijsbehoefte gerelateerd aan hun mogelijkheden." Ze voegt eraan toe: "We willen de leerkrachten tools aanbieden om onderwijs op maat te kunnen geven en de leerlingen te laten doen waar ze goed in zijn.” Voor elk kind wordt uitgestippeld waar ze naartoe kunnen gaan, dit wordt tussentijds gemonitord om te kijken of er moet worden bijgestuurd of iets anders moet worden gedaan, legt Voigt uit.

Aangezien er geen curriculum is voor het speciaal onderwijs, moet er worden voldaan aan het curriculum van het regulier onderwijs. Dit kunnen veel kinderen op de Mytylschool niet bijhouden, ze zitten in de klas maar redden het niet. “Met dit project willen we inspelen op wat de leerlingen kunnen en niet wat het curriculum voor het regulier onderwijs voorschrijft. We willen een kind niet laten zitten en een curriculum opdringen dat ze niet kunnen volgen. De kinderen worden getoetst op wat ze instaat zijn.”

Het project wordt voor een periode van twee jaar uitgevoerd, en is een vervolg van het pilotproject education improvement. Totaal worden er zeventien leerkrachten opgeleid die verantwoordelijk zijn voor 60 tot 70 leerlingen. De totale kosten van het twinningsproject dat wordt gesponsord door het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland bedragen bijna 100.000 euro. Het wordt samen met twinningspartner Spiegel organisatie uit Drostenburg, Nederland uitgevoerd. Voor dit project zijn twee vertegenwoordigers afgereisd.

De Mytylschool Suriname geeft al meer dan 50 jaar onderwijs aan leerlingen met een fysieke beperking in de leeftijd van vier tot achttien jaar.

Raoul Lith

Tuesday 14 July
Monday 13 July
Sunday 12 July