Abdoel: Brokopondo Overeenkomst de facto beëindigd
25 Aug, 00:52
foto
Amzad Abdoel, fractieleider van de NDP. (Beeld: DNA)


Suriname moet erop toezien dat de feitelijke beëindiging van de Brokopondo Overeenkomst (BO) correct plaatsvindt. Het is belangrijk goed te analyseren wat Suriname concreet wil. Voor NDP-fractieleider Amzad Abdoel zijn twee zaken principieel. De milieuschade moet op een gedegen manier hersteld worden en de Afobaka stuwdam moet in een goed functionerende staat worden overgedragen. 

Als wij de paragraaf van milieu en milieuherstel goed willen regelen, dan kan dat volgens hem niet via het Surinaams recht. Simpelweg omdat de Surinaamse wetgeving bitter weinig  tot geen wetten heeft over milieu en vooral over de milieuschade aangericht door mijnbouwactiviteiten. Vrijwaring is ook een belangrijke issue die goed uitgelegd moet worden. Er zijn verschillende interpretaties over de artikelen die hieromtrent gaan. 

Ten aanzien van het in goed functionerende staat de stuwdam-overdracht te regelen, is er in het transactiedocument  opgenomen waarbij Suriname voordat het de dam overneemt deze kan laten inspecteren, in welke staat deze verkeert. 
"Voor mij is ook van belang dat na goedkeuring er geen inhoudelijke wijzigingen kunnen worden aangebracht in de overeenkomsten. Hierover is in de ontwerpwet Wijziging Brokopondo Overeenkomst volgens Abdoel concrete voorstellen gedaan. Ook zijn er vragen gesteld over de switchyard. Nadat de regering deze zaken goed uitlegt maandag, zal verder ingegaan worden op andere zaken.

Abdoel merkt op dat in De Nationale Assemblee (DNA) is vastgesteld dat de BO in de praktijk al is beëindigd en deze alleen formeel nog moet worden afgewikkeld. "Uiteindelijk zal bij de behandeling van de twee ontwerpwetten en de daarbij behorende schuldvernieuwings- en vrijwaringsovereenkomst, de raamovereenkomst met alle bijlagen en uitvoeringsovereenkomsten en de overeenkomst inzake het Bakhuis ontwikkelingsprogramma, één vraag centraal staan.
Willen wij de Brokopondo Overeenkomst de jure op een correcte manier afsluiten of niet,” stelt de NDP-fractieleider. 

Suriname verdient al jaren niet meer uit de BO, voert Abdoel aan. Uit een van de rapporten valt te halen dat sinds 2009 een negatieve kasstroom is van US$ 160 miljoen. Suriname betaalt al jaren teveel aan de opkoop van stroom van Suralco. De politicus wil van de minister weten hoeveel dit is op jaarbasis. De beëindiging van het productieproces en de afbouw daarvan is al 20 jaren terug begonnen met het sluiten van de aluminiumsmelterij en het ontslaan van bijkans 300 arbeiders. Dat in een periode waar ruim 75% van de deviezeninkomsten uit de bauxietexport gegenereerd werd. "Zijn wij toen als land wakker van geschud? Suriname had volgens Abdoel tijdens diverse cruciale fasen standpunten moeten innemen, maar heeft dat niet gedaan. "Misschien had de bauxietsector een andere wending gehad als wij bij de sluiting van de aluminiumsmelterij als land een standpunt hadden ingenomen. Zeker ben ik wel, dat de bauxietsector een andere wending had gehad, indien wij de aangeboden kans van 2008 van BHP-Billiton met beide armen hadden aangegrepen en voor die investering waren gegaan. Maar de keiharde realiteit is, dat dat niet is gebeurd."

Abdoel blijft lang stilstaan bij het milieu-aspect. Er is in de afgelopen zestig jaren volgens hem niet geïnvesteerd in de milieuwetten. "Wij pleiten hier dat het Surinaams recht moet gelden. Wij hebben hier niet eens een wet Milieuraamwerk. Hebben wij hier wetten hoe je met chemische stoffen moet omgaan? Hoe je met afvalproducten van mijnbouwactiviteiten moet omgaan? Hoe je omgaat wanneer multinationals mergen, splitsen, aandelen kopen en verkopen die rechtsgevolgen hebben of misschien zichzelf failliet verklaren, onze belangen te beschermen? Ik ben wel geïnteresseerd op een antwoord op al deze vragen van mij." Alcoa/Suralco moet tot aan het laatste moment waarbij de BO wordt beëindigd de verantwoordelijkheid dragen voor de milieuschade die is aangericht. Voor die aangerichte schade moet de multinational op geen enkele manier vrijwaring krijgen. Abdoel heeft diverse technische vragen gesteld aan de regering over diverse aspecten die om de hoek komen kijken bij de beëindigen van de BO en de overdracht van de Afobakadam. De regering zal maandag ingaan op al de vragen die donderdag en vrijdag zijn gesteld in DNA. 
Advertenties

Monday 24 February
Sunday 23 February
Saturday 22 February