Biza-ambtenaren bijgeschoold in wettelijke regelingen
21 Aug, 20:20
foto
Jeffrey Joemmanbaks traint ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken in wettelijke regelingen voor het opstellen van beschikkingen en resoluties. (Foto's: Biza/NII)


De dienstverlening door de overheid wordt steeds verder verbeterd, zegt Jeffrey Joemmanbaks, onderdirecteur van de afdeling Juridische Aangelegenheden, van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza). Ambtenaren van dit ministerie worden bijgeschoold in wettelijke regelingen om beschikkingen en resoluties op te stellen. Afgelopen vrijdag is een reeks trainingen gestart. Deze sessies zullen regelmatig plaatsvinden.

Joemmanbaks zegt dat er sprake is van een transformatie van het directoraat HRM (Human Resource Management). “Wij willen continu bezig zijn met het verbeteren van de kennis van ons personeel. Ook zijn uit de praktijk verbeterpunten gebleken die wij nu oppakken." Hij meent dat er met rechtspositionele aangelegenheden niet licht moet worden omgegaan. “Die moeten goed, duidelijk en helder worden geformuleerd en het siert de overheid ook om een goed document te produceren."

Vrijdag zijn medewerkers van de afdelingen Personeelsbeheer, Typekamer en Personeelszaken bijgeschoold in de toepasselijke regels. De sessie bestond uit twee onderdelen die zijn gegeven door Joemmanbaks en Shanti Kowlesar, beleidsadviseur. Zij moedigde de aanwezigen aan om zo nauwkeurig mogelijk te werk te gaan. Joemmanbaks drukte hen op het hart om uitstekend te zijn in hun taalvaardigheid en creatief met formuleringen. Farsia Habieb, ook beleidsadviseur, gaf technische ondersteuning.

Het streven is om maandelijks deze sessies te houden met alle ambtenaren die belast zijn met het opstellen van resoluties, met terugkomdagen.  Op de terugkomdagen zullen de onduidelijkheden worden behandeld.  Het is de bedoeling ook betrokkenen van andere ministeries bij te scholen om uiteindelijk de dienstverlening vanuit het gehele overheidsapparaat te optimaliseren op het gebied van resoluties en beschikkingen, zegt de voorlichting van Biza, via het Nationaal Informatie Instituut.
Advertenties

Monday 24 February
Sunday 23 February
Saturday 22 February