Paniek in de tent van de Abop
20 Jul 2019, 14:40
foto


(Ingezonden)

Dat Marinus Bee nu stelt als partijstrategie te hebben niet te willen reageren op berichten van de NDP, is zeer tegenstrijdig. Intussen heeft hij reeds persoonlijk naar mij toe gereageerd. Ook zijn er mensen aangezet om op social media te reageren en daarmee mevrouw Akrosie, die de overstap van de groep heeft gecoördineerd, te bekladden. Ik kan mij voorstellen hoe pijnlijk het moest zijn geweest voor Bee en zijn partij om de beelden te aanschouwen. Ook het feit dat mevrouw Akrosie tot vervelens toe door diverse kopstukken van de gele partij wordt gebeld voor verzoening en terugkeer, spreekt boekdelen. Wat een paniek in de gele tent!

Als deze massale overstap geen invloed op zijn partij had, zou hij geen behoefte aan hebben om zijn partijgenoten op te roepen zich niets van de informatie aan te trekken. Kennelijk bestaat toch wel de behoefte om te reageren. Begrijpelijk! Meer dan 200 leden ineens kwijtraken is een zware klap, vooral omdat er meer leegloop van de gele partij zal plaatsvinden. Er melden zich dagelijks ABOP'ers aan om de paarse partij te ondersteunen. Zij zijn allen welkom. Men is zich ervan bewust dat de NDP voor ontwikkeling staat en kiest daarom ongedwongen en bewust voor de NDP. 

Mevrouw Drs. Rossellie Cotino Msc.
DNA lid - NDP

Advertenties