Van Lobbrecht heeft voorlopig de leiding over Douanerecherche
16 Jul, 00:00
foto
Joyce de Vlugt, voorzitter van de Douanebond, na de ledenvergadering maandag. (Foto: Raoul Lith)


De verificateurs Ricardo Profijt (hoofd Douanerecherche) en Winston Liefden (subhoofd) worden voorlopig ter beschikking gesteld van algemeen inspecteur August van Lobbrecht. Ook de aanstelling van adjunct-inspecteur Jerrol Verwey tot hoofd Douanerecherche wordt 'on hold' gezet. Deze besluiten zijn maandag genomen door president Desi Bouterse tijdens een onderhoud met het bestuur van de douanebond, onder leiding van Joyce de Vlugt. Wanneer minister Gillmore Hoefdraad van Financiën weer in het land is, zal verder over deze kwestie worden gebogen. 

De Vlugt zegt in gesprek met Starnieuws dat de algemene ledenvergadering akkoord is gegaan met het beroep van de president om het werk te hervatten. Voorlopig heeft Van Lobbrecht de coördinatie van de Douanerecherche op zich. Deze dienst valt ook rechtstreeks onder hem. De Vlugt merkt op dat de bond zich tot de president heeft gewend omdat de minister uitlandig is. Het ging om een urgent vraagstuk. 

De bond is het niet eens met de wijze waarop de twee leidinggevenden op non-actief gesteld zijn. Volgens afspraken moest er ook overleg gepleegd worden tussen de minister en het bestuur van de bond. Aan de president is verslag gedaan van de grieven. Hij heeft een beroep gedaan op de bond om het werk te hervatten. Wanneer Hoefdraad terug is, zal gewerkt worden naar een bevredigende oplossing voor alle partijen. Hiermee zijn de leden akkoord gegaan "want het beroep is gedaan door de hoogste man in het land".

Hoefdraad heeft de douaneleiding de vorige week schriftelijk gevraagd Profijt en Liefden per onmiddellijke ingang te ontlasten van hun werkzaamheden. Zij moesten ter beschikking worden gesteld van het managementteam van de Belastingen. Zij moesten ook alle documentatie en sleutels inleveren. De werkzaamheden moesten overgedragen worden aan adjunct inspecteur Verwey, die per direct aangesteld is als hoofd Douanerecherche.

"Wij gaan uit dat via communicatie deze zaak wordt opgelost," zegt De Vlugt. Op de vraag wat er zal gebeuren als de minister op zijn standpunt blijft, merkt de vakbondsleider op dat zij daar niet van uitgaat. Om een oplossing te vinden, moet er water bij de wijn worden gedaan. Zij verwacht dat dit ook het geval zal zijn bij de bewindsman. De bond heeft gevraagd om het besluit terug te draaien, totdat uit onderzoek is gebleken dat de functionarissen daadwerkelijk malversaties hebben gepleegd. Nu worden ze volgens haar gecriminaliseerd, zonder dat er onderzoeksresultaten zijn. 

Raoul Lith

Saturday 25 January
Friday 24 January
Thursday 23 January