Suriname vergadert met VN over ontwikkelingsprogramma
10 Jul, 23:20
foto
Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken (3e v l), op de consultatiemeeting met VN-vertegenwoordigers. (Foto: Buza/NII)


Suriname vergadert met vertegenwoordigers van de Verenigde Naties (VN) in de Royal Ballroom van Hotel Torarica, over het programma van samenwerking voor 2019 en 2020. Dit gebeurt in het kader van het ontwikkelingsraamwerk dat het land met 18 Caribische landen heeft gesloten onder de paraplu van de VN. Tijdens de 2 dagen durende consultatie zal het eerste implementatieplan 2018 worden geëvalueerd.

Er zullen ook voorstellen worden besproken voor het verhogen van de effectiviteit van de programma’s en projecten in het nieuwe plan. Het voornoemde ontwikkelingsraamwerk geldt voor 5 jaren, van 2017 tot en met 2021. Om nationale uitvoering te garanderen van dit regionaal raamwerk, moeten jaarlijks nationale uitvoeringsplannen worden overeengekomen. De verwachting is dat het nationaal programma 2019-2020 aan het eind van de sessie zal zijn goedgekeurd, waarna het zal worden voorgelegd aan de beleidsmakers, ter goedkeuring en spoedige ondertekening, zegt de voorlichting van Buitenlandse Zaken (Buza), via het Nationaal Informatie Instituut.

De consultatiemeeting moet ertoe leiden dat de planning, implementatie en monitoring op een integrale en coherente wijze plaatsvinden. Er zal ook overeenstemming over de principes voor samenwerking en projecten die aangedragen worden door de diverse ministeries, bereikt moeten worden.

Suriname kijkt uit naar een verhoogde politieke agenda van de VN en haar organisaties in Suriname, zegt minister Yldiz Pollack-Beighle van Buza. Zij herinnerde aan het voorstel gedaan aan de UNDP-topman voor een UNDP-vertegenwoordiger die in Suriname zelf resideert en uitsluitend belast is met de programmering voor ons land.
Pollack-Beighle herhaalde ook het verzoek voor vestiging van een FAO-kantoor in Suriname, omdat landbouw als een van de belangrijke sectoren wordt genoemd in het Ontwikkelingsprogramma.
Advertenties

Monday 25 May
Sunday 24 May
Saturday 23 May