Tsang wil gokken via winkels uitbannen
15 May 2019, 00:56
foto
Minister Stephen Tsang van HI&T dinsdag in De Nationale Assemblee. (Foto: Raoul Lith)


Om verkooppunten van Suribet en Take a Change loterijen te ordenen, zal het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) bij staatsbesluit deze indelen in de wet ‘Bedrijven en Beroepen’. Deze informatie deelt minister Stephen Tsang mee in De Nationale Assemblee (DNA) tijdens de begrotingsbehandeling, dinsdag. Hij gaat in op de geuite zorg van DNA-leden over de als paddenstoelen uit de grond rijzende verkooppunten in de woonbuurten. 

Zo heeft NDP-fractievoorzitter André Misiekaba de regering eerder erop gewezen een gok-faciliterend beleid te hebben, omdat in elke winkel in elke buurt, gegokt kan worden. Minister Tsang legt uit dat in artikel 3 de vergunningsplicht van de overige verkooppunten behandelt, daar zijn de winkels en supermarkten niet bij inbegrepen. Ook staan de gebieden waar de uitoefening of vestiging van deze verkooppunten, verboden of beperkt zijn. Het ministerie bekijkt de mogelijkheden om zo het staatsbesluit te kunnen vaststellen. 

Tsang geeft verder aan zich bewust te zijn dat door de virtuele- en/of online spelen gevaar bestaat voor gokverslaving en ontwrichting van de samenleving. Het ministerie heeft het voorbereidende werk gedaan, samen met Justitie en Politie (Juspol). “Het betreft een juridisch probleem welke door beide ministeries goed met elkaar dient te worden afgestemd, alvorens we konden overgaan tot uitvoering”, zegt de bewindsman. 

In afstemming met Juspol, is HI&T bezig om de vergunningsvoorwaarden voor het uitoefenen van het beroep van winkelier aan te passen. “Door de aanpassing van deze vergunningsvoorwaarden zal het aanbieden van de virtuele- en/of online spelen én de verkoop van top-up geldwaarden kaarten in de winkels om te spelen, niet meer toegestaan zijn”, stelt Tsang. Voordat dit gebeurt zijn de maatregelen vanuit Juspol doorslaggevend. Tsang geeft aan dat zijn collega daar verder op zal ingaan. Ook de vraag over de mogelijke ontbinding van de Gaming Board, stuurt Tsang door naar zijn collega, aangezien deze valt onder het ministerie van JusPol. De begrotingsbehandeling wordt maandag voortgezet. 

Yvanka Ozir-Awailame

Saturday 30 May
Friday 29 May