Menke onderzoekt oorzaken ongeldige stembiljetten
12 Dec 2018, 10:33
foto
De stembiljetten die ongeldig zijn verklaard worden onderzocht door SWI.


Bij elke verkiezing wordt het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) als verkiezingsorganisatie geconfronteerd met het verschijnsel van ongeldige stembiljetten. Naar aanleiding hiervan heeft het ministerie zich voorgenomen om beleid te maken voor het terugdringen van het aantal ongeldige stembiljetten tijdens de verkiezingen. “Het is noodzakelijk om in een vroeg stadium een onderzoek te plegen naar de ongeldige stemmen van de verkiezingen van 2015”, zegt Biza-directeur Putridewi Amatsoemarto.

De Stichting Wetenschappelijk Instituut (SWI) onder voorzitterschap van Jack Menke is - na goedkeuring door de Raad van Ministers - aangetrokken hiervoor. Menke heeft de opdracht meegekregen om de ongeldige stembiljetten te ontvangen en een onderzoek te plegen naar de oorzaken van het ongeldig verklaren van een stembiljet.

Amatsoemarto heeft de SWI-voorzitter als enkele van de taken voorgehouden het doornemen en bestuderen van het Rapport Verkiezingen 2015 van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) en de kanttekeningen van het Verslag Verkiezingen 2015 van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). De consultant moet verder een onderzoek verrichten naar de factoren die eventueel van invloed zijn op de handelingen die de kiezers verrichten bij het uitbrengen van hun stem. Ook moet Menke een analyse maken over de overwegingen die door het stembureau zijn gehanteerd om een stembiljet ongeldig of onbruikbaar te verklaren.

Biza-directeur Amatsoemarto geeft aan dat er in het voortraject functionarissen van het ministerie Biza zijn ingezet om de ongeldige stembiljetten van de verkiezingen van 2015 te verzamelen en te sorteren uit de verkiezingsdocumenten die opgeslagen liggen in de opslagfaciliteit in het district Para. Dit heeft veel tijd in beslag genomen. “Vermeldenswaard is dat het verzamelen en sorteren van de ongeldige stembiljetten naar district, ressort en stembureau heeft plaatsgevonden. Daarbij met inachtneming of de stembiljetten ongeldig, onbruikbaar of van onwaarde zijn verklaard”, zegt Amatsoemarto.

De ongeldige stembiljetten zijn inmiddels vanuit de opslagfaciliteit naar Biza getransporteerd en opgeslagen in het kantoor de directeur van Binnenlandse Zaken. Dinsdag zijn de biljetten door Amatsoemarto overgedragen aan Menke. Daarbij waren aanwezig voorzitter Eugene Merkus van het CHS en Stephanie Bram van het OKB. De eindresultaten zullen ook met hen gedeeld worden. SWI-voorzitter Menke heeft twee maanden om het onderzoek te plegen en het ministerie te adviseren.