SFB belicht met seminar impact van BTW
07 Oct 2017, 02:47
foto


De Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs (SFB) stelt dat invoering van de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) een grote impact zal hebben op de economische bedrijvigheid en het leven van de doorsnee burger. Daarom is het belangrijk dat bij de totstandkoming van het wettelijk en administratief kader van de BTW, ook zoveel mogelijk relevante inzichten worden meegewogen in de besluitvorming daarover.

De SFB, onder leiding van Roy Shyamnarain, houdt op 20 oktober een seminar over het thema Fiscale wetgeving als basis voor duurzame ontwikkeling. Aan de hand van de ontwerpwet BTW zullen op het seminar twee inleidingen worden verzorgd onder de verzameltitel De BTW: Belasting of Toegevoegde Waarde?. De fiscalisten Roy Rijger en Milton van Brussel, beiden leden van de SFB, houden een inleiding. Hierna volgt een discussie met een panel, bestaande uit beide inleiders en andere deskundigen en vertegenwoordigers van relevante stakeholders.

Uit de ingediende begroting 2018 blijkt dat de invoering van de BTW een belangrijke financieringsbron zal zijn voor de geplande overheidsuitgaven. De regering verwacht met deze nieuwe belasting ruim SRD 400 miljoen binnen te halen. Als belangengroep van in Suriname werkzame professionals op het gebied van belastingen, onderschrijft de SFB het belang van belastingen als mogelijke financieringsbron voor duurzame ontwikkeling binnen de Surinaamse samenleving. Goede wetgeving is daarbij een heel belangrijk instrument, stelt de organisatie.

De SFB vindt het een goede zaak als er (nieuwe) wetgeving daarover komt. Vooral als die gericht is op verbetering van de compliance en de rechtszekerheid bij belastingplichtigen. De SFB is één van de belangrijke directe stakeholders binnen de fiscale praktijk in Suriname en haar leden hebben daarin ook behoorlijke relevante ervaring opgebouwd. Om die reden ziet de SFB het als een nationale plicht om de verzamelde expertise en ervaring dienstbaar te maken aan het verbeteren van het fiscale klimaat in ons land.
Advertenties

Friday 16 April
Thursday 15 April
Wednesday 14 April