Boekje over Geneeskundige School
26 Sep 2017, 08:19
foto


Jules van Bochove geeft in een boekje de ontstaansgeschiedenis van de Geneeskundige School (1943-1951) weer. De publicatie is op de markt gebracht door NV Ralicon. Het zestig pagina's tellende boekje bevat informatie uit die tijd, veel historische foto's en anekdotes.

De auteur beschrijft een aantal markante docenten en bekende studiegenoten. Hij geeft weer hoe de opleiding in elkaar zat, hoe het er tijdens de oorlogsjaren met de groep, de school en de samenleving aan toeging. Van Bochove geeft een zestal gebeurtenissen weer die hij tijdens zijn stage en na zijn slagen meemaakte en hoe hij op Sint Eustatius terechtkwam als enige arts. Daar kon hij zich goed handhaven, dankzij zijn Surinaamse opleiding.

De schrijver geeft informatie over de afbouw van de school die in de Medische Faculteit overging. Aan het eind staat er een lijst met alle geslaagden van de Geneeskundige school.

Jules van Bochove werd op 18 april 1924 te Paramaribo geboren. Hij behaalde eind 1943 zijn diploma van de St. Paulusschool en slaagde in hetzelfde jaar voor zijn examen voor hulponderwijzer. Aangezien de Tweede Wereldoorlog aan de gang was, werd hij onder de wapenen geroepen, waarvoor hij in 1946 het Oorlogsherinneringskruis ontving. In november 1943 deed hij met succes het vergelijkend examen om toegelaten te worden tot de Geneeskundige School en begon hij zijn studie aan die instelling. Op 21 februari 1951 slaagde hij als geneeskundige en werd benoemd tot assistent op de afdeling Oogheelkunde van ’s Lands Hospitaal, o.l.v. de oogarts dr. E.G. Wijngaarde.
Advertenties

Wednesday 30 November
Tuesday 29 November
Monday 28 November