Jairam: Kwaliteit padie enorm achteruit gegaan
12 Apr 2016, 05:32
foto
Soedeshchand Jairam, voorzitter PVF, tevens landbouwdeskundige.


De slechte financiële situatie waarin de boeren verkeren, heeft haar weerslag op de kwaliteit en de opbrengst van de padie. Soedeschand Jairam, voorzitter van de Politieke Vleugel van de FAL (PVF) zegt dat veel boeren een opbrengst van lager dan 4 ton per ha hebben behaald. Bij de weging van het product blijkt ook dat het korrelgewicht veel lager is dan normaal.

Een korrel bestaat normaal uit 15% kaf en 85% rijst, maar bij ongezonde korrels is het kafpercentage hoger. Op basis van statistieken blijkt dat de opbrengst in het voorjaar altijd juist hoog is geweest vanwege gunstige daglengte gedurende de bloeiperiode. Uit veldonderzoek is volgens Jairam vastgelegd dat de lagere opbrengsten en kwaliteit ,in belangrijke mate veroorzaakt zijn door de slechte financiële situatie van de padieboeren (als gevolg van lage padieprijzen en wanbetaling door opkopers), watertekort, onvoldoende zaaizaad en verhoogde prijzen van input. Hierdoor is een optimale gewasverpleging en watermanagement, niet mogelijk geweest. Hoewel de gemiddelde kostprijs per baal padie hierdoor hoger is geworden, is de padieprijs op hetzelfde niveau van de afgelopen oogst van ongeveer 10 US dollar gebleven, terwijl op basis van de huidige exportprijzen, de producenten een veel hogere prijs zouden moeten ontvangen.

Jairam merkt op dat tien jaren geleden de padieprijs ook 10 US dollar bedroeg, maar de kostprijs was veel lager en wel de helft van de huidige. Deze situatie van de lage padieprijzen, de lage opbrengsten en de stijgende inputprijzen, kan het komend seizoen leiden tot verdere verzwakking van de financiële positie van de landbouwers met negatieve gevolgen voor de gewasverpleging en de productie. De dalende rijstproductie als gevolg van de lage inzaai, zal als gevolg van de lage opbrengst en verslechterde kwaliteit, verergeren.

Om deze neerwaartse trend om te buigen, is het noodzakelijk om zowel korte termijn als structurele maatregelen te treffen. Via de korte termijn maatregelen zoals renteverlaging, herschikking van schulden, opschorting van de belastingen op brandstof en controle op inputprijzen, moet de financiële positie van de landbouwer versterkt worden. Die structurele oplossing zal slechts via de organisatie ontwikkeling kunnen brengen. Een juist organisatiemodel zal leiden tot verbetering van de padieprijzen, verlaging van de inputprijzen, tijdige uitbetaling van padiegelden, betere waterhuishouding en infrastructuur, betere gewasverpleging, verhoging en verbetering van zaaizaadproductie, onderzoek en voorlichting.

De overheid zou hiertoe de trekkersrol moeten vervullen en heel gauw moeten opstarten met een intensieve informatiecampagne en de nodige wetgeving voorbereiden, stelt Jairam. Na de interne versterking van de sector, zou de externe versterking zoals het oprichten van een marketingorganisatie en aangaan van samenwerking met andere sectoren zoals de energiesector, mogelijk worden. De meeste landen hebben hun agrarische sector op de een of ander manier al georganiseerd. "Uiteindelijk zal die structurele oplossing via die organisatie leiden tot schaalvergroting en stijging van de productie en verlichting brengen voor de huidige economische situatie."
Advertenties

Saturday 25 September
Friday 24 September
Thursday 23 September