Perisur traint artsen en verloskundigen
28 Mar 2016, 02:43
foto
Huisartsen en verloskundigen die deelgenomen hebben aan de training en trainers. (Foto; St. Vincentius Ziekenhuis)


Huisartsen en verloskundigen van vier ziekenhuizen hebben een training gevolgd in preconceptiezorg en groepszwangerschapszorg. Deze activiteit is gehouden door het Perisur project (Perinatale Interventies Suriname). Het doel van deze trainingen was om via preconceptiespreekuren en het begeleiden van zwangere vrouwen in groepsverband bij te dragen aan het verbeteren van geboorte-uitkomsten.

In Suriname overlijden jaarlijks ongeveer 40 op de 1.000 baby’s (4%) vóór, tijdens of na de bevalling. Het Perisur project is een initiatief van het St. Vincentius Ziekenhuis en TNO Gezond Leven in Leiden om iets te doen aan dit relatief hoge sterftecijfer. Het project wordt gefinancierd door de Twinningfaciliteit Suriname Nederland en heeft drie Surinaamse en drie Nederlandse twinningpartners. Naast het St. Vincentius Ziekenhuis zijn ook het Diakonessenhuis en ’s Lands Hospitaal betrokken bij de uitvoering van het Perisur project.

Ongunstige geboorte-uitkomsten
In Suriname eindigt 1 op de 5 zwangerschappen in ongunstige geboorte-uitkomsten zoals doodgeboorte, vroeggeboorte en aangeboren afwijkingen. Deze ongunstige uitkomsten zijn te verbeteren door risicofactoren preventief aan te pakken, meldt Perisur projectleider Ashna Hindori-Mohangoo. Zo blijkt uit onderzoek in Amerika en Nederland dat preventieve interventies zoals groepsbegeleiding van zwangeren kunnen leiden tot een afname van vroeggeboorte. In Suriname wordt ruim 10% van de pasgeborenen vroegtijdig geboren. De behandeling van vroeggeboren baby’s brengt hoge kosten voor de gezondheidszorg met zich mee. Door preventieve maatregelen kan met relatief lage kosten grote gezondheidswinst behaald worden, stelt Hindori-Mohangoo.

Tijdens het preconceptiespreekuur worden koppels met een kinderwens en vrouwen in de vruchtbare levensfase voorgelicht over bevordering van een gezonde zwangerschap en over mogelijke risico’s voor de aanstaande moeder en haar baby. Het goed plannen van een zwangerschap kan leiden tot een optimaal verloop van de zwangerschap, wat weer leidt tot betere resultaten bij de geboorte van de baby. Elizabeth Sheombar, huisarts en themacoördinator preconceptiezorg, is verheugd dat het preconceptiespreekuur succesvol in alle drie deelnemende ziekenhuizen is opgestart.

SamenZwanger
Het SamenZwanger zorgmodel is een nieuwe vorm van verloskundige zorg, waarbij - naast de reguliere één-op-één controles, zwangerschapsbegeleiding in groepsverband plaatsvindt onder leiding van getrainde verloskundigen. Door deze groepssessies zijn zwangere vrouwen actief betrokken bij het zorgproces, steunen zij elkaar en wisselen ze kennis uit. De eerste groep met negen zwangere vrouwen en vier partners werd gedurende 10 sessies in het Diakonessenhuis begeleid. “De dames gingen goed voorbereid het proces van de baring tegemoet met een mooie geboorte-uitkomst als resultaat”, meldt de trotse verloskundige Griselda Vliet-van der Leeuw die de implementatie van SamenZwanger in Suriname coördineert.

Achttien huisartsen en verloskundigen volgden de basistraining en zeventien volgden de advanced training. De trainingen werden afgesloten met een feestelijke certificaatuitreiking voor de uitvoerders van de interventies. De voorzitter van de Perisur Stuurgroep, algemeen directeur Manodj Hindori van het St. Vincentius Ziekenhuis, is blij dat deze twee interventies vaste voet hebben gekregen in de drie ziekenhuizen die participeren in het twinningsproject. Ook de deelname van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo aan de trainingen verwelkomde hij, omdat het uiteindelijk de bedoeling is dat de perinatale interventies in alle ziekenhuizen moeten worden uitgevoerd.
Advertenties

Friday 19 April
Thursday 18 April
Wednesday 17 April
Tuesday 16 April