VSB ondersteunt LGBT-gemeenschap voor gelijke rechten
04 Oct 2015, 04:08
foto
VSB-directeur Steven Mac Andrew snijdt de taart aan.


De steun voor de lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LGBT) gemeenschap in Suriname groeit gestaag. De groep mag in haar strijd voor gelijke rechten, voortaan rekenen op de Vereniging van Surinaamse Bedrijfsleven (VSB). Met het snijden van een taart bij de opening van de vijfde ‘Coming Out Week’ in Asia de Su, is symbolisch 'een soort huwelijk' aangegaan.

Het nieuws, meegedeeld door VSB-directeur Steven Mac Andrew, is met applaus en gejoel ontvangen. “Er moet een moment komen waar eenieder ongeacht ras, sekse, seksuele geaardheid, genderbelevenis en opinie, op de eerste plaats gezien wordt als Surinamer” geeft Mac Andrew aan. “Dat moment is een absolute noodzaak in deze snel veranderende wereld.” Voorzitter van het LGBT platform, Tieneke Sumter, is zichtbaar blij met de ontwikkeling. “Het doet ons goed om te merken dat er steeds meer personen en bedrijven achter ons gaan staan. We zijn sinds 2011 bezig, zijn begonnen met een handjevol sponsoren en dit jaar kunnen we ze niet eens bijhouden.” De Coming Out Week wordt door 37 bedrijven gesponsord. In Paramaribo laten als blijk van steun, ruim 60 bedrijven de regenboogvlag wapperen op hun terreinen.

Mac Andrew deelt mee dat bij de VSB-leden standaarden van de International Labour Organisation gepromoot gaan worden en dat fundamentele principes gerespecteerd zullen worden. “In het bijzonder het principe van ‘non discriminatie’, zodat personen inderdaad een baan aangeboden krijgen op basis van hun kennis, ervaring en competenties,” benadrukt hij. “Andere zaken als seksuele geaardheid zullen hierbij geen rol spelen.” Voor de VSB leden en de vakbeweging wordt op 22 oktober een ‘LGBT sensitiviteitstraining' verzorgd. “Ik benadruk dat de connectie met de VSB al een feit is. Waar nodig kunt u rekenen op onze ondersteuning.”

De Coming Out Week is bedoeld om bewustzijn bij de samenleving te vergroten en om personen die worstelen met hun seksuele geaardheid, ‘uit de kast’ te helpen. Het thema dit jaar is ‘Connecting Communities Beyond Borders’. De week van activiteiten telt enkele hoogtepunten. Op woensdag is er een ‘zware’ discussieavond met inleiders uit de artistieke wereld, de psychologie en het internationaal recht. De week wordt afgesloten met de ‘gay parade’. De loop wordt elk jaar flamboyanter. Sumter verwacht wederom een grote deelname van buitenlanders. “De eerste loop is een succes geweest. De boodschap is dit jaar hetzelfde. De loop is niet alleen bedoeld voor mensen die uitkomen voor hun geaardheid, maar ook voor mensen die de beweging ondersteunen.”

René Gompers
Advertenties

Tuesday 19 January
Monday 18 January
Sunday 17 January