Bedrijfsleven wil bijdragen aan oplossing problemen
24 Jun 2015, 15:45
foto
VSB-vertegenwoordiger Bryan Renten in gesprek met journalisten. (Foto's: Raoul Lith)


De bedrijfslevensorganisaties hebben in afzonderlijke gesprekken vandaag hun visie gegeven over veranderingen die ze willen zien. Gewezen is op onevenwichtigheden die aangepakt moeten worden en financieel-monetaire maatregelen. President Desi Bouterse, in zijn hoedanigheid als formateur, heeft aparte gesprekken gevoerd met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) en de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS).

Bryan Renten, bestuurslid van VSB, heeft na het gesprek met Bouterse en zijn team op vragen van journalisten geantwoord dat de druk op de deviezen moet worden weggenomen. Alle sociale partners moeten betrokken worden bij de maatregelen die genomen moeten worden. VSB ziet de Sociaal Economische Raad (SER) als het juiste orgaan voor overleg. VSB is zich er bewust van dat er pijnlijke maatregelen getroffen moeten worden. Renten denkt dat binnen twee jaar zaken weer op rails te krijgen zijn.

Wilgo Bilkerdijk, voorzitter van de ASFA, vindt dat zijn organisatie een belangrijke rol moet spelen als het gaat om de productiesector. Net als bij VSB is de agrarische productie een heet hangijzer. De ASFA heeft moeite met het beleid van minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De ASFA vindt dat IAP NV voorgetrokken wordt als staatsbedrijf. Er worden faciliteiten gegeven aan dit bedrijf ten koste van de private productiesector. Deze kwestie is besproken met de formateur en zijn delegatie. De cassavepap die op de markt is gebracht samen met de Melkcentrale voor de naschoolse opvang heeft veel stof doen opwaaien.

Sham Binda, voorzitter van de AKMOS, heeft aangegeven om deskundigen te benoemen als ministers. Hij verwacht een goed beleid op papier met een tijdschema. Binda zegt dat Bouterse erkent dat het land in zwaar weer terecht is gekomen, waarbij financieel-monetaire zaken ontspoord zijn. Volgens AKMOS moet de verdiencapaciteit opgevoerd worden. Devaluatie is geen oplossing. Het grootste probleem waarmee deze ondernemers te kampen hebben, is dat bedrijven failliet dreigen te gaan omdat de overheid niet op tijd betaalt. AKMOS is met het totale bestuur naar het onderhoud geweest. Hij heeft het onderhoud positief ervaren en zal een nota op schrift doen toekomen aan de formateur. Binda zegt dat alle Surinamers betrokken dienen te worden bij het beleid. Hij vindt dit onderhoud een goed begin.
Advertenties