Drinkbare Kwik?!
02 May 2015, 08:14
foto


Ex-minister Clifford Marica heeft recent zijn bezorgdheid geuit over de ontmanteling van het Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM). Natuur- en milieuorganisaties in het land delen deze bezorgdheid. Zeker ook Stichting Samarja, al zijn onze redenen misschien wat anders.

De tweede poot, Technologische Ontwikkeling, van zijn oude ministerie is geamputeerd. Terecht ook. Deze heeft bij zowel de huidige als de voorgaande regering geen invulling gekregen en heeft nooit meer gepresteerd dan het uitbetalen van ambtenaren. Technologisch onderzoek wordt wereldwijd niet gedreven door overheidsinstituten en zeker niet directoraten. Het kwikprobleem en alternatieven onderzoek dat zij moest aanpakken, had gedaan kunnen worden door bestaande instituten samen met de universiteit en de particuliere sector. En als die het niet konden, konden we het hebben ‘ge-copy-paste’ uit het buitenland. De technische oplossingen zijn er al 40 jaar. Zwaartekracht scheiding is geen hightech aangelegenheid. Het pannen en de “shaking-table” werken op dit principe. Centrifugaal scheiden kan ook. Allemaal leuk zonder kwik of cyanide.

Dat het Directoraat Milieu samen met het Nimos zweeft onder het Bureau Nationale Veiligheid, is absurd. Dat het volk, het bedrijfsleven en de verschillende natuur- en milieuorganisaties hier weinig van hebben gemerkt, zegt ook hoe onafhankelijk het Directoraat Milieu en het Nimos opereren van het volk en andere overheidsinstituten. Zowel de huidige als de voormalige regeringen hebben een zeer gebroken beleid gehanteerd met het ministerie van ATM. Over het topkader dat daar rondloopt, heb ik ook twijfels. Topkader is pas topkader als er top prestaties worden gemeten. En zonder gedegen beleid zullen we dit dus nooit weten.

Complete onzin
WWF heeft samen met STVS een live milieu debat gehouden. “Kwik is (zo) niet gevaarlijk, alleen sommige vormen en je kan het drinken.” Dit was de uitspraak van milieudeskundige Ellen Naarendorp en milieu-adviseur van de president; Eerste directrice van het Nimos; Huidige directeur van Buitenlandse Zaken. Haar uitspraken zijn bekrachtigd door minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen. Deze uitspraken dienden bijna als slotstuk van de uitzending. Er was geen tegenargument of protest van het publiek en aanwezige experts. Het zou me niet verbazen als Naarendorp en Hok hun eigen propaganda geloven. Maar geen zichzelf respecterende chemicus, arts of bioloog zou zich aan deze uitspraken binden. Het is complete onzin.

Kwik is in al zijn vormen giftig voor mensen en dieren. De gevaarlijkste vormen van kwik(Hg-methyl en Hg-oxide) komen ook het meest voor in het milieu na zijn misbruik in de mijnbouw. Er is een overweldigende, bijna oneindige, reeks aan wetenschappelijke onderzoeken die dit als feit bekrachtigen. Mijn teleurstelling geldt niet voor Naarendorp en Hok. Niemand heeft hen ooit beschreven als topkader en hun belangen zijn verre van algemeen. Maar het WWF en de aanwezige experts hadden niet zo rustig moeten wijken voor hun uitspraken. Kwik is inderdaad geen milieutechnisch probleem meer, het is een politiek probleem.


Ing. Anwar Alibux
Voorzitter Stg.Samarja
Chemische Technoloog
Advertenties

Saturday 19 September
Friday 18 September
Thursday 17 September