BEP constateert grote wanverhouding beleid en resultaat
02 May 2014, 08:00
foto
BEP-fractievoorzitter Ronny Asabina


De politieke organisatie Broederschap in Eenheid in Politiek (BEP) constateert grote wanverhoudingen tussen de gestelde megadoelen van de regering ten opzichte van het bereikte resultaat. In plaats van die doelen waar te hebben gemaakt wordt het beleid overschaduwd door bedrog, corruptie en instabiliteit in de regering. Fractievoorzitter Ronny Asabina zei tijdens de begrotingsbehandeling dat het jongste rapport van het ratingsbureau ‘Standard and Poor's vernietigend is en lijnrecht staat tegenover de beleidsvoornemens van de regering.

Asabina merkt op dat de tot nu toe gekende economische groei, heeft gezorgd voor een zekere mate van ongelijkheid in de samenleving. Die groei heeft zich geconcentreerd bij slechts een klein deel van het volk. Dit bedreigt in ernstige mate de sociale stabiliteit in het land. Slechts enkele sectoren maken een opleving mee, terwijl bijvoorbeeld de agrarische sector volledig plat ligt. Ook de arbeidsmarkt is kapot gegaan. Eerste ontwikkelingsbehoeften zoals het kopen van kavels en de prijs van huurhuizen zijn fors gestegen. De parlementariër herinnert er aan dat vele aanvragen voor huizenbouw worden afgewezen, ook omdat de hypotheekrente niet is afgenomen. Over de gehele linie zou volgens hem de koopkracht zijn afgenomen.

Zorgwekkend
De BEP-fractieleider vraagt speciale aandacht voor het steeds verder oplopen van de achterstand in de betalingsdiscipline van de regering. Dit heeft effect op de totale economie. Zo willen banken, hoewel positief, dat er snel een kredietregistratie komt. Maar ook de sociale zijde van de maatschappij keert zich. Waar vroeger bedrijven en instanties veel meer fondsen gaven voor sociale doelen is dat fors afgenomen. “We zien dat bedrijven hun investeringsverwachtingen enigszins terugschroeven. De economie is niet competitiever geworden. Het ambtenarenapparaat is niet rationeler geworden. De kwaliteit van de dienstverlening is niet verbeterd, de staatsschulden stapelen zich op’, somt Asabina op.

Volgens het parlementslid is de arbeidsmarkt ook al onaantrekkelijk geworden en is er een zorgwekkende toename van jeugdwerkloosheid. “We hebben geen enkele moderne wetgeving die ons concurrentievermogen of het investeringsklimaat bevordert. We merken dat bedrijven hun investeringsverwachtingen terugschroeven. Het zou goed zijn als er betrouwbare statistieken beschikbaar waren. De cijfers mogen nooit verdraaid worden.

Binnenland miskend
Asabina zegt vooraf geen enkele waarde te zullen hechten aan het landelijk huishoud budget onderzoek van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) dat nu gaande is. Net als in vele andere zaken, is het binnenland niet opgenomen in dit project. Voor het onderzoek zijn zes maanden uitgetrokken. Asabina vindt dat dit niets te maken heeft met afstanden. “Want Coronie en Nickerie zijn qua afstand niet te vergelijken met Brokopondo en Marowijne, alsook delen van Sipaliwini. Het heeft niks te maken met het inwonersaantal, want Sipaliwini telt veel meer inwoners dan Nickerie, idem dan Commewijne. Marowijne telt meer inwoners dan Saramacca en het aantal inwoners van Brokopondo is vijf maal groter dan dat van Coronie. Het kan ook niets te maken hebben met de oppervlakte, want deze drie districten zijn vele malen groter dan de totale oppervlakte van de districten waar er wel data verzameld wordt”, voert Asabina aan.

Volgens de BEP-fractievoorzitter heeft het allemaal te maken met miskenning van het binnenland. Dat is volgens hem in vele beleidsbeslissingen te merken. Hij merkt op dat het binnenland wel altijd genoemd en geprojecteerd wordt als het er om gaat Suriname internationaal te presenteren. “De vraag is waarom het binnenland altijd achter het net moet vissen, altijd stank voor dank moet krijgen. Wat is de reden?”, vraagt Asabina. We moeten ervoor waken zaken mooier te stellen dan ze zijn. Wij onderkennen dat wij wel ruimte hebben voor aanzienlijke groei, maar niet voor het maken van fouten. Het moet mogelijk zijn om een vertrouwensgraadmeter te hebben. Inschattingen van de vooruitzichten mogen niet te optimistisch zijn”, zegt de BEP-fractieleider.
Advertenties