Abdoel: Pg inschakelen voor onderzoek malversaties RGD
27 Jun, 00:00
foto
Amzad Abdoel, fractieleider van de NDP.


"De bevindingen van Orion Assurance & Advisory over de Regionale Gezondheidsdienst, spreken boekdelen. Bij bestudering van het rapport kan vastgesteld worden dat moedwillig procedures niet in acht zijn genomen. 'Checks and Balances' die aanwezig waren, zijn met opzet aan de kant gezet door de directie. Besluiten zijn genomen die in het voordeel waren van directieleden, principes van Corporate Governance zijn overboord gegooid en nog veel meer zaken hebben plaatsgevonden die het daglicht schuwen. In elk geval zal er via De Nationale Assemblee, zeker zoals in alle andere gevallen dat is gebeurd, de regering gevraagd worden om dit rapport met alle onderliggende stukken naar de procureur-generaal te sturen voor een strafrechtelijk onderzoek." Dit zegt NDP-fractieleider Amzad Abdoel om een reactie gevraagd aan Starnieuws. 

Ook zijn verschillende commissies riant en buiten proporties beloond, stelt Abdoel. Dit, terwijl van RGD bekend is dat de directieleden uitstekend worden betaald voor hun werk. Deze zaken en zeker de miljoenen voor verschillende projecten die niet verantwoord kunnen worden, kunnen niet zo gelaten worden. De regering dient verdere stappen te ondernemen. Het ministerie van Volksgezondheid dient zonder aanzien des persoon op te treden, vindt Abdoel. 

Uit het rapport valt te concluderen dat niet alleen de directeuren Maaltie Sardjoe en Edwin Noordzee de plank volledig hebben mis geslagen, maar ook andere directieleden. Het bestuur van RGD heeft eveneens behoorlijk gefaald in het uitoefenen van haar toezichthoudende taak, vindt Abdoel. 

Het ministerie van Volksgezondheid dient op basis van het rapport alvast de 'wurgcontraten' die gesloten zijn met deze directieleden, te beëindigen. Verder zou het ministerie van Financiën dit rapport verder moeten doorgeleiden naar de procureur-generaal voor een strafrechtelijk onderzoek. "Het zou 'onkan' zijn als uit een rapport duidelijk blijkt dat miljoenen niet verantwoord kunnen worden door de directie en dat procedures, checks and balances en principes van Corporate Governance overboord zijn gegooid, er niet corrigerend wordt opgetreden door het ministerie. Ook dient het bestuur rekenschap gevraagd te worden. Vanuit De Nationale Assemblee zal dit zeker bepleit worden. De ministeries van Financiën en Volksgezondheid zullen de nodige ondersteuning krijgen vanuit De Nationale Assemblee voor het correct en kordaat optreden," zegt Abdoel.