Gajadien bezorgd over forse leningen Staat bij banken
14 Jun, 00:56
foto
Uit het laatste jaarverslag van de Volkscredietbank blijkt dat de financiële instelling niet over zoveel middelen beschikte.


Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) plaatst vraagtekens bij twee leningen die de Staat genomen heeft bij de Hakrinbank en de Volkscredietbank (VCB). Hij heeft vragen gesteld aan minister Gillmore Hoefdraad van Financien tijdens de begrotingsbehandeling over een lening van 40 miljoen euro die genomen is bij de Hakrinbank, maar er is geen afdoend antwoord hierop gekomen. Recent is de volksvertegenwoordiger erachter gekomen dat nog eens 40 miljoen euro is geleend bij de VCB. "Ik blijf bezorgd over het onverzadigbare leengedrag van de regering," zegt Gajadien aan Starnieuws. 

Gajadien vindt dat de monetaire autoriteiten duidelijkheid moeten verschaffen over deze leningen en hoe de afhandeling plaatst heeft gevonden. "Als we letten op de portefeuille van de banken dan zou het vrijwel onmogelijk zijn dat zij zulke hoge bedragen vrij kunnen geven als lening. Het zal dan meer liggen in de sfeer van het gebruiken van de kasreserve." Gajadien vraagt zich af hoe het staat met de afspraken die gemaakt zijn met de Surinaamse Bankiersvereniging. Er zou eerst een investeringscommissie moeten komen om het beleid te bepalen over hoe de kasreserve van de vreemde valuta belegd wordt. Gajadien vindt dat de Bankiersvereniging wel aan de bel moet trekken. 

"Als we kijken naar de jaarverslagen van de VCB, waarbij de laatste dateert van 2015, dan merken wij al gauw dat een portefeuille met zulke hoge bedragen niet kan komen uit hun eigen liquide middelen. Ook bij de Hakrinbank roept het vraagtekens op als deze bank in staat is zulke hoge bedragen vrij te kunnen lenen aan de Staat," stelt Gajadien. Hij vindt dat gezamenlijk gekeken moet worden naar het leengedrag van de regering op de binnenlandse markt. “Laten wij onze banken niet in problemen brengen waarbij uiteindelijk de rekeninghouders, dus het publiek, de dupe wordt," waarschuwt de politicus. 

Minister Hoefdraad om een reactie gevraagd, zegt dat de regering leent en zal blijven lenen bij lokale banken. Het kunnen directe leningen zijn of het beschikbaar stellen van Schatkistpapier. "Er is niets aan de hand," is de korte reactie van de bewindsman. 

Monday 23 September
Sunday 22 September
Saturday 21 September