Geen ‘groot’ conflict bij Cultuur; akkoord met inspecteurs
21 May, 00:46
foto
Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur beantwoordt vragen. (Foto: Raoul Lith)


De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lilian Ferrier, zegt dat er geen sprake is van een ‘groot’ conflict op het directoraat Cultuur. Over de staking van onderwijsinspecteurs deelt de bewindsvrouw mee dat er al overeenstemming is bereikt en het werk wordt hervat. Dinsdag vergadert het bestuur met de leden over wat is overeengekomen. 

Tussen het ministerie en de bond bij Cultuur, onder leiding van Ronald Hooghart, is al heel veel overleg gepleegd. De minister merkt op dat de bond op zijn standpunt blijft dat de directie weg moet. “De gevolgen zijn nauwelijks te merken. Ik heb aan de bondsvoorzitter gezegd dat dat deel van het personeel, zichzelf overbodig heeft gemaakt”, beantwoordt de minister de vraag over de gevolgen van de staking op het directoraat, tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling maandag. 

Raymond Sapoen (coalitie) vraagt hoe het ministerie omgaat met het conflict op het directoraat Cultuur waar al langer dan zes maanden een spanningsveld is tussen de directie en een groot deel van het personeel. Ferrier corrigeert Sapoen door het juiste aantal stakenden door te geven. ”Cultuur telt 305 werkers en daarvan zijn 52 in actie. Het beleid van het ministerie wordt gemaakt door de minister en die wijst ook de directeur en onderdirecteur aan. Wanneer een bond gaat eisen dat de directeur en onderdirecteur moeten vertrekken, dan gaan we precedenten scheppen en wordt de anarchie in het land nog groter. Als men zegt dat men niet kan werken met deze directeur dan moet men om overplaatsing vragen’, stel de bewindsvrouw.

Rosselie Cotino (NDP) heeft de minister gevraagd hoe het zit met de stakende onderwijsinspecteurs. “Zonder een toeziend oog van de inspecteurs, is de kwaliteit van het onderwijs niet gegarandeerd’, meent het lid. Ferrier geeft aan dat de voorwaarden al zijn opgelost. “Ik ben niet bereid om een algehele verhoging te geven zonder dat de andere primaire taken van de inspecteurs worden ingevuld”, laat de minister optekenen. De gesprekken lopen al sinds augustus vorig jaar. “Voor de periode april tot en met september zijn we het eens over de tegemoetkoming, maar in die periode zullen zij zich echt moeten upgraden qua kennis, dataverzameling en schoolonderzoek. Inspecteur is geen rang, het zijn onderwijsgevenden, wanneer zij zich inspecteurs willen noemen dan zullen zij moeten voldoen aan andere eisen”, benadrukt de minister. Zij verklaart dat het de bedoeling is dat een zelfstandig instituut wordt opgezet dat toezicht gaat houden op de scholen, dat wordt de taak van de inspecteur. 

Yvanka Ozir-Awailame

Monday 23 September
Sunday 22 September
Saturday 21 September