VHP: Hoop en kracht putten uit Holi
20 Mar, 20:31
foto


Het Holifeest is een uiting van een onverwoestbaar optimisme ten aanzien van het leven en de mens. Het is een nieuwjaar- en lentefeest en heeft verschillende boodschappen: respect voor al wat leeft op onze planeet, verdraagzaamheid en non discriminatie jegens onze medemens, gelijkheid en verbroedering, vernietiging van het kwade, propageren van het goede in de mens.

Te midden van een sociaal-economische crisis waarin we ons bevinden, een verhardende criminaliteit, geeft Holi ons echter de zekerheid, dat hoe donker de dagen ook zijn, deze duisternis niet van blijvende aard is, doch overwonnen zal worden.

Uit het geloof en de kernwaarde van het Holifeest: ‘Word steeds een nieuw mens!’, kunnen wij burgers van Suriname, hoop en kracht putten om telkens naar het betere en het hogere te streven waardoor het leven waard is om geleefd te worden.
De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) wenst de hele natie, alsook de diaspora van Suriname een subh Holi toe.