Regering geeft geen details over terugtreden Gersie
13 Feb, 23:26
foto


"Het benoemen en ontslaan van de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is een aangelegenheid van de regering en het prerogatief van de president van de republiek Suriname. Uit egards voor het instituut van de governor van de CBvS wensen wij niet in de finesses te treden over de beëindigde samenwerking." Dit laat de regering optekenen in een verklaring via het Nationaal Informatie Instituut.

Op 12 februari is de samenwerking van de regering met de governor van governor Glenn Gersie beëindigd. Zijn vertrek van de Centrale Bank is op 15 februari vastgesteld. "Wij wensen wel de samenleving gerust te stellen dat de regering haar monetaire verantwoordelijkheden bijzonder serieus neemt. Wij wensen u aan te geven dat de regering na ampele overwegingen en rijp beraad is overgegaan tot deze ingreep. De regering verzekert het Surinaams volk  en alle relevante actoren en instituten dat zij zich bewust is van haar verantwoordelijkheden jegens de natie en haar plichten binnen het monetair gebeuren".

De samenhang tussen het fiscaal en monetair beleid zal onverkort voortgaan en de CBvS zal zich conform haar taken vervat in de Bankwet opstellen. "De regering verzekert u dat het landsbelang te allen tijde zal prevaleren boven elk ander eng belang. Wij vragen het volk om vertrouwen te blijven hebben in de leiding van het land en benadrukken dat wij  de ingeslagen weg van economisch herstel onvermoeibaar zullen vervolgen. Wij rekenen op uw ondersteuning in het dragen van deze collectieve verantwoordelijkheid," staat in het persbericht.

Thursday 22 August
Wednesday 21 August
Tuesday 20 August