Met benoeming zeven rechters aantal nu op 26
14 Feb, 00:00
foto
Zeven rechters zijn door president Desi Bouterse woensdag beëdigd in het paleis. Het aantal rechters komt met deze benoeming op 26. (Foto: Raoul Lith)


Oud-procureur-generaal en ex-minister van Justitie en Politie, Soebhas Punwasi, is door president Desi Bouterse woensdag beëdigd als lid van het Hof van Justitie. De voormalige openbare aanklagers Maureen Dayala, Eric Rudge, Duncan Nanhoe, Lydia Ravenberg, de rechtsgeleerden Clayton Wallerlei en Jimmy Kasdipowidjojo zijn benoemd als leden plaatsvervangers. Zij worden op 22 februari door het Hof van Justitie in een buitengewone openbare zitting geïnstalleerd.

De negentien rechters bij het Hof van Justitie hebben, zoals waarnemend hofpresident Iwan Rasoelbaks eerder aankondigde, versterking gekregen. Het aantal rechter komt met deze benoeming op 26. Het wenselijke minimum is volgens Rasoelbaks gesteld op 40. Dit aantal wil hij in drie tot vijf jaar realiseren.

"Een rechter is iemand die veel kennis heeft van het recht. Een rechter kent de samenleving goed en heeft het vermogen om juiste beslissingen te nemen omtrent de aan hem of haar voorgelegde delicten. Van de rechter wordt geëist dat die van onbesproken gedrag is, integer en betrouwbaar is, en ook objectief en onpartijdig," zei president Bouterse die de nieuwe rechters toesprak na hun beëdiging.

De president merkte op dat de invulling van rechtsprekende posities geen eenvoudige zaak is. "En in onze rechtsstaat is het van belang dat de burger zijn of haar rechtsgevoel optimaal kan bevredigen. Door het bestaande tekort aan rechters komen rechtzoekenden nog steeds niet op tijd aan hun beurt, om het zo simpel uit te drukken."

Bouterse merkte op dat het Hof van Justitie, het instituut dat symbool staat voor rechtszekerheid, met deze beëdigingen weer een aanvulling krijgt om vlot voort te gaan met de rechtspraak.

Thursday 22 August
Wednesday 21 August
Tuesday 20 August