Concept Bouwbesluit van 2002 krijgt update
11 Jan, 17:40
foto
Minister Patrick Pengel van OWT&C met de leden van de commissie 'Actualisering concept bouwbesluit van 2002. (Foto: OWR&C/NII)


De commissie 'Actualisering concept bouwbesluit van 2002', is onlangs geïnstalleerd door minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C). De werkgroep onder voorzitterschap van Henry Blinker, adviseur van de minister van OWT&C, zal het werk van een in 2002 ingestelde commissie, voortzetten. De werkzaamheden moeten resulteren in een aangepast en bijgewerkt bouwbesluit.

Het aanpassen en bijwerken van het bouwbesluit moet continu gebeuren, omdat de bouweisen door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen ook veranderlijk zijn. “Als we denken aan de hedendaagse standaarden hoeft het geen nader betoog dat er zoveel dingen veranderd zijn, of aan verandering onderhevig zijn of in ontwikkeling zijn, zoals milieu standaarden, veiligheidsstandaarden, innovaties op bouwtechnieken, bouwmaterialen enzovoorts. We moeten kijken naar ons bouwbesluit, om te werken aan een stukje regelgeving, uniformiteit en het adopteren van de nationale en internationale standaarden,” zegt Pengel.

Blinker geeft aan dat het gemis aan adequate flankerende wetgeving een obstakel zal zijn voor de commissie. Hij doelt op onder meer het ontbreken van een huisvestingswet, een wet op de ruimtelijke ordening en een milieuwet. Hij belooft dat de commissie desondanks voortvarend zal werken aan het updaten van het in 2002 ontworpen concept bouwbesluit.

De andere leden van de werkgroep zijn E. Mohangoo en V. Doerga Misier, (OWT&C), B. Somai (Justitie en Politie), M. Dasai (Anton de Kom universiteit van Suriname), S. Murg (Natonaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname), N. Hausil (Surinaams Standaarden Bureau), O. Smith (Unie van Architecten in Suriname), B. Delprado (Orde van Raadgevende Ingenieurs in Suriname), R. Lim a Poo (Algemene Aannemers Vereniging) en I. Edam (Korps Brandweer Suriname), meldt de voorlichting van OWT&C, via het Nationaal Informatie Instituut.

Tuesday 25 June
Monday 24 June
Sunday 23 June