Bouwen
19 Sep, 02:45
foto


De komende 25 jaar zullen nooit en absoluut never een zwakkere kopie mogen zijn van de afgelopen 25. Wij kunnen ons geen grootheid wanen op bepaalde gebieden, terwijl de meest cruciale zaken om de mens gelukkig te maken en hoop te bieden steeds meer wegvallen. Wij moeten ons ervan bewust zijn dat niemand de klok terug kan draaien. Eveneens moeten wij beseffen dat geen enkele seconde voorbij mag gaan, zonder dat ons hart tikt voor het zeer getergde volk en land.

Wij als Suriname lopen achter op grote ideële fundamentele en morele bouwstenen. Het geluid van en doen aan vooruitgang moet oorverdovend en soms harder te horen zijn. Soms zullen wij ons moeten verzetten en soms ook strijd leveren. Dit moeten wij doen om vele politici over de hele linie duidelijk te maken dat het belang van het volk en het bedrijfsleven groter is dan dat van de politici. Met andere woorden de politiek is voor het volk en het bedrijfsleven en niet andersom.

In het verlengde van deze gedachten worden wij geconfronteerd met een spel op dit moment dat mij wakker houdt. Ik zeg een spel omdat dat gevoel mij bekruipt. 15 jaar geleden waren politici en vakbondsleiders boos. In een interview had ik mij uitgesproken een voorstander te zijn van ontkoppeling van het automatisme dat bij een verhoging van ambtenarensalarissen de politici direct ook in de rij konden gaan staan. Om bij een bijna gesynchroniseerde verhoging van hun salaris, de samenleving voor te kunnen zijn.

Ik ben blij dat velen uit de politiek die toen boos waren, er nu voor zijn uitgekomen na 15 lange jaren. Wij juichen dat toe. Maar zijn wij in de tijd wijzer geworden? Hebben wij wat geleerd? Hebben wij geluisterd naar elkaar, en gaan wij over 15 jaar vaststellen dat het volk ruim 1.500 miljoen (anderhalf miljard) aan motorrijtuigenbelasting teveel betaald heeft. Een klein onderzoek van de notulen van het parlement en de persconferentie van de ministers van Financiën, Handel en Industrie en Natuurlijke hulpbronnen in 2005 zijn de stille getuigen en het bewijs van het volk.

Alles in het leven gaat om goed bestuur en richting geven. Bij goed bestuur worden alle goede instrumenten voor vooruitgang ingezet om de staat en haar mensen en instituten te beschermen. Daar speelt De Nationale Assemblee vooraf een belangrijke rol in. Niet een rol achteraf die getypeerd gaat worden als volksverlakkerij. Dit geldt als issue dwars door alle eeuwen heen. Goed bestuur heeft geen geduld met waste of resources en het afwijken van de goede richting van het gezamenlijk gestelde doel. Suriname heeft een grote potentie om het mooiste van het leven te kunnen bieden met grote vooruitgang voor allen en niet slechts voor enkelen. Sta op elkaars schouders.

John van Coblijn

Sunday 26 May
Saturday 25 May
Friday 24 May