Salarisverhogingen: Uur van de waarheid voor politici
20 Aug, 03:25
foto


De regering heeft gemeend aan ambtenaren een verhoging toe te kennen. Prettig is het dat ondanks de crisis de regering zich moeite heeft getroost om tegemoet te komen aan de zoveelste eis voor salarisverhoging en deze keer afkomstig van de CLO. Een gerechtvaardigde eis overigens want het is niet eenvoudig wat delen van het land moeten doorstaan. Met mijn sociaal centrum maak ik dagelijks de ellende waarin een aantal mensen zit, mee. Het is niet eenvoudig. Zieke mensen, arme mensen, mensen met een beperking, ouden van dagen en seniore burgers die aan hun lot zijn overgelaten door de eigen familie en zwaar behoeftig zijn.

Onze huisbezoeken leggen veel ellende bloot en we proberen samen met onze donateurs, overal een helpende hand te bieden. Onder deze omstandigheden is een salarisverhoging voor de lagere inkomensklassen van de samenleving enorm welkom. Ik ben daarom ingenomen met het feit dat er een dusdanig model is gehanteerd dat de laagverdieners de grootste vooruitgang boeken namelijk tussen de 100 en 121%.

Het stemt mij goed dat de regering/minister van Financiën zonder inflatie in de hand te werken deze verhoging kon geven. Dat is een prestatie op zich. Vooral onder de huidige monetaire omstandigheden. Wat evenwel hard in het oog springt zijn de forse bedragen die ministers en DNA-leden, zullen ontvangen door de verhoging. De bedragen door Starnieuws gepubliceerd liegen er niet om. En het is oorverdovend stil bij de politici. Niemand die een reactie geeft.

Iemand/een hoogwaardigheidsbekleder (minister of DNA-lid) die kennis draagt van de noden van de samenleving zal uit een stukje solidariteit, sociale rechtvaardigheid, empathisch vermogen en oprechtheid deze verhoging weigeren te accepteren. Zeker op dit moment. Ik ben enorm benieuwd welke politici (coalitie en oppositie) het oprecht menen met dit land en bereid zijn in te leveren ten behoeve van de samenleving die zij pretenderen te vertegenwoordigen dan wel te leiden. Partijvoorzitters van de oppositie zijn met lege handen bezig met meet the people campagnes om mensen te wijzen op de 'ellende' waarin ze verkeren en ze gouden bergen te beloven voor als zij aan de macht zullen komen, maar verzuimen tegelijkertijd om een standpunt te presenteren over de exorbitante verhogingen die ze straks zelf zullen toucheren.

DNA-leden en ministers verdienen goed en ik begrijp wel dat de wet je laat meegaan met de verhoging doch er zijn legio manieren denkbaar om een gebaar te maken naar de samenleving toe. Naar mijn mening wordt het hoog tijd voor een wet maximumloon. De NDP met dhr Bouterse in de voorhoede staat er bekend om dat zij de meeste hervormingen hebben geïnitieerd. Sommigen zijn heel goed van de grond gekomen en andere laten nog op zich wachten. Feit is ook dat onder de huidige DNA-voorzitters bezielende leiding we een aantal historische wetten hebben gekregen waaronder ook een wijziging van de wet geldelijke voorzieningen van DNA-leden en gewezen leden.

Maar we zien ook dat een aantal ontwikkelingen maakt dat de roep om een wet maximumloon alleszins gerechtvaardigd is. Of het nou gaat om medici en specialisten die overgewaardeerd wensen te worden, of parastatale instellingen met enorme bedragen voor directie en personeel of DNA-leden die een dubbele salaris ontvangen en voor het ene salaris geen poot uitsteken. Ik hoor politici prediken hoe zeer zij het met het volk menen. De toets is: practice what you preach. Het uur van de waarheid is voor u dames en heren politici en regeerders, aangebroken. Zijn jullie deel van de oplossing of deel van het probleem. Ik geef u tot slot mee hetgeen Napoleon Bonaparte over de politiek zei: Politiek is de kunst om God zo te dienen dat de duivel niet kwaad wordt.

Mr. Drs. Sharmila Mansaram