Bousaid: Ik ben niet onder druk gezet
12 Jul, 00:55
foto
Jim Bousaid, algemeen directeur van de Hakrinbank NV gaat in september met pensioen. Hij krijgt een staande ovatie voor zijn prestaties. (Foto: René Gompers)


“Ik ga weg omdat ik het zelf wil, niet omdat ik onder druk wordt gezet,” benadrukt Jim Bousaid, algemeen directeur van de Hakrinbank. “Overigens, ik ben niet iemand die me onder druk laat zetten door wie dan ook.” Bousaid gaat twee jaar later dan gepland met pensioen, omdat hij door de overheid gevraagd was om aan te blijven. Bousaid is al 34 jaren verbonden aan de bankinstelling.

Bij de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) dinsdag heeft Bousaid de aanwezigen zijn vertrek meegedeeld. “Dit is mijn laatste directieverslag dat ik presenteer. Volgende keer zal er iemand anders hier staan. Ik ga na deze ava mijn bureau opruimen en de laatste overdracht doen. De bedoeling is dat ik tegen eind september de bank verlaat. Ik ga formeel met pensioen.”

Bousaid is in 1983 teruggekomen naar Suriname en heeft de Nederlandse nationaliteit ingeruild voor de Surinaamse. “Het was een bewuste keuze, ik werd voor gek verklaard omdat ik kort na december 1982 ben gekomen,” deelt hij de aandeelhouders mee. “Maar ik wilde werken voor mijn land, voor een Surinaams bedrijf.” Bousaid haalt aan dat de grootste banken in die tijd de ABN-Amro, DSB en Hakrinbank waren. Hakrinbank was in Surinaamse handen. Hij heeft voor de Hakrinbank gekozen waar hij in 1984 in dienst is getreden.

“Ik wilde bewijzen dat we met Surinaamse kennis en technologie een sterke bank konden opbouwen. Als er problemen waren bij DSB en ABN werd er gebeld naar Nederland,” merkt Bousaid op. “Dat konden wij niet doen. We zijn kundig genoeg. Eigenlijk is dat mijn grootste trots: dat ik een bank heb kunnen opzetten met Surinaamse kennis, dat er bewezen is dat het kan.” De Hakrinbank is nu de tweede grootste bank van het land. “Ik ben blij dat ik een bijdrage heb kunnen leveren. Dit succes is mogelijk geweest door de inzet van ons allen.”

Het vertrek van Bousaid heeft voor heel wat commotie gezorgd in de samenleving. Er is heel lang stil gestaan bij deze kwestie op de vergadering, waar er duidelijkheid is gegeven. Zo bleek dat een gerucht vanuit de bank zelf door ‘kwaadwilligen’ werd verspreid. Een memo deed de ronde waarin onder andere werd gesteld dat Bousaid zijn pensioenuitkering gestopt moest worden. “Die memo is leugenachtig,” deelt Bousaid na afloop mee aan journalisten. “Het is betreurenswaardig omdat het een interne memo is, er zijn dus mensen binnen de Hakrinbank organisatie die het bewust hebben gedaan om mij te bekladden. Ik ben blij dat die leugen is ontmaskerd door de president-commissaris.”

Bousaid gelooft dat de Hakrinbank met de samenstelling van de huidige directie die hij achterlaat, Rafiek Sheorajpanday (commercieel directeur) en Magali Loswijk-Keerveld (financieel directeur), nog meer successen zal boeken. Binnenkort wordt een derde kandidaat aangewezen voor een directeursfunctie, omdat de directie uit maximaal vier personen en minimaal twee moet bestaan, legt Bousaid uit. Hij merkt op dat Sheorajpanday hoogstwaarschijnlijk de nieuwe algemeen directeur wordt, “omdat hij lang bij de bank zit, ervaren is en over de kennis beschikt om de bank te sturen.”

“Ik heb ook vijanden gemaakt maar ik ben trots op ze,” geeft Bousaid tijdens zijn toespraak aan. “Op mijn vrienden ben ik ook trots, maar meer op mijn vijanden. De belangen van het land en de bank heb ik altijd moeten behartigen. Als ik daardoor vijanden heb gekregen… ik ben trots op mijn vijanden. Maar ik heb altijd het land en de bank voorop gesteld.” Bousaid krijgt een lang applaus voor die uitspraak. De mensen gaan staan en gaan door met applaudisseren. Later op de avond krijgt hij nog een staande ovatie.

René Gompers

Monday 18 March
Sunday 17 March