Gender Focal Points belangrijk bij ontwikkelen goed beleid
30 Jun 2018, 09:28
foto
Het Bureau Genderaangelegenheden geeft een presentatie aan de Raad van Ministers.


Het Bureau Genderaangelegenheden (BGA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft middels een presentatie verschillende aspecten van het genderbeleid onder de aandacht gebracht van de Raad van Ministers (RvM). Een belangrijk aandachtspunt betrof de gender focal points (GFP’s) die zijn aangewezen op de verschillende ministeries. Gender is een cross-cutting kwestie. Om goed beleid ervoor te ontwikkelen en uit te voeren is op allerlei vlakken inbreng nodig.

In de praktijk heeft het BGA gemerkt dat het werk met de GFP’s moeizaam verloopt, omdat aangewezen functionarissen na overplaatsing weinig tot onvoldoende overdragen aan hun opvolgers. Dat maakt dat het bureau telkens van vooraf aan moet beginnen. Dit werkt stremmend. Het BGA heeft de ministers gevraagd om mee te werken aan de oplossing van de knelpunten met de focal points. De GFP’s die zijn aangewezen op de ministeries hebben als taak genderongelijkheid weg te werken op hun werkgebied en de nodige aandacht te vragen voor verschillende issues die met het genderbeleid te maken hebben.

Functie GFP institutionaliseren
In dit kader zijn er voorstellen en aanbevelingen gedaan aan de ministers, zegt BGA-functionaris Melissa Deel. GFP’s die voorgedragen worden, moeten functionarissen zijn in een hoge functie, zodat zij kunnen overzien wat de genderissues zijn op het ministerie en ook invloed op het beleid kunnen hebben. Als de functie van de GFP wordt geïnstitutionaliseerd, kunnen mensen gericht solliciteren naar deze functie en het voltijds aandacht geven.

Een andere aanbeveling is het plaatsen van een genderunit in plaats van één GFP. “Een ministerie heeft verschillende directoraten en beleidsgebieden. "Het is haast onmogelijk voor slechts één persoon om het proces van gendermainstreaming op alle directoraten en beleidsgebieden te helpen monitoren, implementeren, coördineren en evalueren”, benadrukt Deel.

Commitment aan He-for-She-programma
Suriname heeft zich via het BGA gecommitteerd aan verschillende internationale verdragen voor de verbetering van de positie van de vrouw. Een hiervan is het CEDAW-verdrag tegen elke vorm van discriminatie van de vrouw. Een internationaal actieplan dat ook in Suriname loopt, is het He-for-She-programma.

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken heeft tijdens de presentatie deze campagne extra onder de aandacht gebracht. Hierbij nodigde hij alvast de aanwezige mannelijke ministers uit zich te committeren aan dit internationaal actieplan. De gender presentatie heeft als doel om de RVM inzicht te verschaffen in onder andere gendervraagstukken, de stand van zaken van het nationaal genderbeleid en de bewustwordingsactiviteiten van het BGA voor de hele samenleving als ook op bestuurlijk niveau.