Veel projecten voor LVV op stapel met steun India
22 Jun, 10:11
foto
Minister Lekhram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij. (Foto: Leroy Troon)


India heeft veel steun toegezegd op agrarisch gebied. Minister Lekhram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft op een persconferentie op Zanderij aangegeven dat 19 waterpompen zullen worden aangeschaft voor waterbeheer van landbouwterrein in de kuststrook. Naast de ondersteuning van landbouw binnenland, Wageningen zal ook de Melkcentrale profiteren van middelen afkomstig uit India voor uitbreiding en verwerking van melk. Naast verwerking van padiekaf worden ook mogelijkheden bekeken voor omzetten van huisvuil in energie met technologie uit India.

Uit het 'small grants program' zullen veertien kleine pelmolens worden aangeschaft voor verwerking van rijst in het binnenland. Ook een project voor processen van cassave en andere knolgewassen staat hoog op de prioriteitenlijst. Voor de ondersteuning van coöperaties en organisaties in de agrarische sector komt er ICT ondersteuning uit India, dat zijn landbouw behoorlijk gemoderniseerd heeft. Het ligt in de bedoeling om het ledenbestand van de verenigingen te doen groeien.

Professoren uit India zullen naar Suriname worden gehaald voor het geven van agrarisch onderwijs op de universiteit. Deze experts zijn ook beschikbaar voor andere onderwijsinstellingen die daartoe de behoefte aangeven. India is gevraagd om steun voor rijstveredeling en voor beheer van ziekten en plagen. Voor het pompgemaal van Wageningen zijn al machines op de haven. Deze pompen zullen volgens Soerdjan irrigatiewater garanderen voor meer dan 10.000 hectare rijstareaal.

President Desi Bouterse merkt op dat tijdens het bezoek van zijn Indiase ambtgenoot Ram Nath Kovind intensief gesproken is over de agrarische sector. Er zijn naast mensen uit de coalitie ook experts van de oppositie erbij gehaald om het beste voor Suriname uit te halen. Heel veel is op papier gezet. Soerdjan heeft volgens Bouterse een belangrijke bijdrage geleverd tijdens het beleidsoverleg.

Saturday 23 February
Friday 22 February
Thursday 21 February