NDP: Via Ramadan saamhorigheid vergroten
16 May, 15:38
foto


Beste Broeders en Zusters,
Assalaam O ‘Alaikum wbr.

De Ramadan is de Heiligste maand voor de Moslims, omdat dit de maand is waarin de eerste openbaringen van de Heilige Quran aan de Profeet Muhammed (vzmh) werden gedaan door Allah (God). De Heilige Profeet (vzmh) heeft hierover gezegd “de Sha’ban is mijn maand en de Ramadan is de maand van Allah.” De Ramadan is tevens de 9e maand van de Moslims kalender en ten opzichte van de overige maanden, de enige maand die specifiek genoemd wordt als één van de zuilen van de Islam. De vijf zuilen van de Islam zijn de geloofsbelijdenis, het verrichten van het gebed, het betalen van de Zakat (armenbelasting), het verrichten van de Hajj (bedevaart) en het vasten tijdens de Heilige maand Ramadan. Gedurende deze periode onthouden Moslims zich van zonsopkomst tot en met zonsondergang van elke vorm van spijs en drank.

Het goede boven het kwade
De Heilige maand wordt door de Moslims met veel enthousiasme verwelkomt omdat het een herinnering is aan de genade van de Almachtige. Het is de maand waarin Moslims extra aandacht schenken aan hun karaktervorming en proberen zoveel als mogelijk slechte zeden/gewoonten na te laten. Daarnaast proberen ze in elke vorm en op elk gebied in hun leven naar de wil van de Almachtige te leven. Het is een tijd waarin de gelovigen extra verzorgend zijn naar hun omgeving en de Liefde en de Genade van de Almachtige in hun leven delen met hun naasten. Het is verder een tijd om familie- en vriendschapsbanden aan te sterken. De maand staat in het teken van tolerantie, naastenliefde, liefdadigheid, verbroedering en bezinning.

De voordelen van het Vasten
Het vasten kent zowel spirituele, sociale, alsmede fysieke voordelen. Het vasten leert de mens zelfbeheersing, discipline en toewijding. Het leert de mens begeerten en lusten te overwinnen en bedachtzaam te zijn over diens handelen. Maar het vasten brengt het lichaam ook tot rust, waardoor zij instaat is om gifstoffen af te stoten. Het helpt voorts om overtollig vet en vocht dat is opgeslagen in het lichaam te verwijderen. Het vasten helpt de mens om vergevingsgezind te zijn en zich te ontfermen over hen die minder bedeeld zijn. Het brengt de mens op de plaats om verdraagzaamheid aan de dag te leggen, lief te hebben, barmhartig en geduldig te zijn voor elkaar. Voorts helpt het de mens om meer te focussen op het spirituele en minder op het materiële.

Saamhorigheid vergroten
Wij zijn in een periode beland in Suriname waarbij vergevingsgezindheid, respect, discipline, naastenliefde en barmhartigheid van eminent belang zijn geworden. Moge de totale gemeenschap gebruik maken van deze periode om bedachtzamer te zijn over haar denken, spreken en handelen. Moge Surinamers verdraagzamer zijn naar elkaar toe en met veel meer respect met elkaar omgaan.

De NDP wenst de totale Surinaamse samenleving, in het bijzonder alle Moslims broeders en zusters een gezegende en liefdevolle Ramadan toe. Moge de opgezonden gebeden gehoord en verhoord worden door de Almachtige.

Wasallam O’Alaikum wbr.