Internationale Dag van het Gezin
15 May, 10:30
foto


In 1993 riep de Verenigde Naties 15 mei uit tot Internationale Dag van het Gezin (International Day of Families). Het belang van het gezin werd hierdoor benadrukt. In Suriname wordt er nauwelijks aandacht hieraan besteed, maar daar moet verandering in komen. Deze dag volgt kort op Moederdag en het is wellicht een idee om bewust beide dagen mee te nemen in één programma dat jaarlijks breed kan worden uitgezet.

Het thema voor de Dag van het Gezin is dit jaar:Families and inclusive societies Dit thema sluit aan op doelstelling 16 van de Sustainable Development Goals: “Vrede en gerechtigheid... Het stimuleren van vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling, het verschaffen van toegang tot gerechtigheid voor iedereen en het creëren van effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op alle niveaus.” Concreet komt het erop neer dat gezinnen en gezinsbeleid een belangrijke plaats in onze samenleving als geheel vervullen om vrede en gerechtigheid te vestigen.

Tijdens een onlangs gehouden Clark Accord lezing is Siegmien Staphorst ingegaan op de hedendaagse positie van de Afro-Surinaamse man, maar tijdens de discussie die daarop volgde, kwam de noodzaak van evenwichtige gezinnen bij herhaling aan de orde. Duidelijk werd onder meer de kracht van goede voorbeelden voor onze kinderen, de noodzaak van goed onderwijs, en het belang van samenwerken, solidariteit en cohesie. Vrijwel iedereen zag graag dat het beter zou gaan in onze gezinnen en - voor wat ons betreft - ook in onze samenleving. Wij erkennen dat gezinnen de bouwstenen zijn voor een gezonde samenleving. Dat is door alle eeuwen heen gebleken.

Bij het aantreden van de huidige regering leefde de gedachte om een ministerie voor gezinszaken in het leven te roepen. Helaas is het bij een gedachte gebleven. Wij achten het juist van belang dat zo een ministerie er komt en degelijk beleid formuleert om gezinnen te versterken. Dit is noodzakelijk vanwege de sociale verbanden die helaas in onze buurten en gemeenschappen nogal verzwakt zijn. Enkele decennia terug was er haast vanzelfsprekend ondersteuning voor gezinnen van de buurt of van andere familieleden. Helaas staan gezinnen nu veelal op zichzelf en merken we dat nogal wat ouders het niet aankunnen. Mede door de economische problematiek is extra inkomen nodig. Sommigen gaan zelfs naar Frans-Guyana om het gezinsinkomen te vergroten, waarbij echter kinderen die achterblijven het soms alleen moeten doen.

De complexiteit van onze samenleving is een andere reden waarom doelgericht gezinsbeleid noodzakelijk is. Veel ouders kunnen met de dominante invloed van social media de weg niet vinden om nog in voldoende mate hun invloed bij de opvoeding aan te wenden. Het conditional cash transfer programma dat bedoeld moest zijn om gezinnen te versterken en zelfs op begrotingen van de regering was opgebracht, is echter nooit operationeel geworden. Er zijn gelukkig ook een indrukwekkend aantal gezinnen waar alles aan gedaan wordt om de kinderen een evenwichtige vorming te geven. Die gezinnen dragen indirect, maar op concrete wijze bij aan de ontwikkeling van ons land.

Uitgaande van het thema, vragen we om speciale aandacht voor gezinnen waar kinderen met een beperking deel van uitmaken. Deze groep heeft het vaak moeilijk omdat er extra zorg en aandacht vereist is, in de vorm van vaker en meer medicatie, speciale diëten, aangepaste scholing, huisvesting en transport. De eigen middelen zijn vaak niet toereikend met gevolg verwaarlozing. Ook deze groep maakt deel uit van onze samenleving en hoort er dus bij. Een verantwoorde regering onderkent dat en handelt dienovereenkomstig.

Wij benadrukken de kracht van het gezin en de substantiële bijdrage die gezinnen leveren aan onze samenleving. Gezinnen dienen duurzaam ondersteund te worden opdat er welzijn voor allen gecreëerd wordt. Slechts het aanbieden van pakketten, leidt niet tot duurzame oplossingen. Wat nodig is, is beleid dat gezinnen tools aanreikt om zichzelf te ontwikkelen om sterk te kunnen staan en zo op waardige wijze de uitdagingen aan te kunnen.


Carl Breeveld Lid van De Nationale Assemblee