ABOP: Een niet werkende moeder bestaat niet
13 May, 12:00
foto


Onze samenleving stelt immense verwachtingen aan moeders.

Elk mens heeft relaties die ons dierbaar zijn. Voor velen van ons is de relatie met onze moeder een van de belangrijkste intermenselijke relaties in ons leven. Hier denken we niet alleen aan de vrouwen die zelf kinderen ter wereld hebben gebracht, maar ook de vrouwen die een moedersrol vervullen.


Moeder zijn is meer dan verzorgen en klaar staan. Moeder zijn is zware lasten, twijfels, onzekerheid, zorgen en moedeloosheid dragen. Haar geest moet steeds actief blijven, al is het beladen met zorg en droefheid.

Een niet werkende moeder bestaat niet. Moeder op de plantage, in de dorpen, moeder in de met water ondergelopen huizen, erven en smerige goten voor de deur, moeder zonder inkomen, en niet weten hoe de dag, de nacht door te brengen? En eten op tafel te zetten! Elke moeder ontwikkelt haar eigen alternatief, en probeert het elke dag te versterken. Ondanks dat haar humeur constant door prijsstijgingen, een hoge valutakoers, fluctuerende pompprijzen, de hoge elektriciteitskosten, onbetaalbare huurprijzen en nu ook wateroverlast wordt aangetast.

Voor de ABOP zijn vrouwenrechten even belangrijk als de strijd tegen racisme en armoede, omdat moeders de hoeksteen van onze samenleving zijn. De huidige kwaliteit van het maatschappelijke leven, verdient verbeterd te worden. De regering moet alles aan doen om de financiële stress van de schouders van Surinaamse moeders te tillen. Het verdelen van inadequate voedselpakketten, is als een kogelgat met een pleister bedekken. En een mooi voorbeeld van oude politiek, die vis geeft in plaats van hengels.

De bedoeling van Moederdag is vrij te zijn, om tijd met een moeder door te brengen en haar te bedanken voor alles wat zij gedaan heeft. Het is een dag om alle moeders te verheerlijken. Het is niet noodzakelijk om giften of financiële gebaren aan een moeder te doen. Het is belangrijk om deze dag, voldoende tijd en aandacht, aan de beste moeder die je kent te besteden.

Wij wensen alle moeders en vrouwen die de moederrol vervullen, een fijne, liefdevolle en vrolijke Moederdag! ABOP is er voor alle vrouwen in Suriname!