Kredietwaardigheid Suriname glijdt verder af
21 Feb, 08:38
foto


Ondanks alle bemoedigende toezeggingen van minister Gillmore Hoefdraad van Financien, blijft de kredietwaardigheid van Suriname afnemen. Het kredietbeoordelingsbureau Moody’s heeft zijn vooruitzichten voor Suriname verder omlaag gebracht, van B1 naar B2 negatief. De regering van Suriname krijgt over het algemeen een onstabiele, negatieve beoordeling.

Toename van de schuldenlast en verslechtering van de betaalbaarheidscijfers zijn de reden voor de verlaging van de kredietwaardigheid van het land. De fiscale hervormingen door de autoriteiten zijn onvoldoende gebleken om de negatieve beoordeling te voorkomen.

De negatieve vooruitzichten op lange termijn maken het er niet beter op. Moody’s voorziet dat in de nabije toekomst een verdere verlaging van de kredietwaardigheid van Suriname waarschijnlijk is. De kredietbeoordelaar waarschuwt investeerders voor hoge risico’s als zij beleggen in schuldpapier van de Surinaamse overheid.

Ook de lange termijn buitenlandse valuta obligatie en deposito plafonds dalen respectievelijk van Ba2 naar Ba3 en van B2 naar B3. Voor de lange termijn lokale valutaobligatie en deposito plafonds handhaaft Moody’s de beoordeling op Ba2. Alle korte termijn buitenlandse valutaplafonds blijven op Not Prime (niet primair).