Caricom-Cuba-top: Sterke samenwerking klimaatverandering
10 Dec 2017, 06:24
foto
De delegatie op de 6e Caricom-Cuba Summit in Antigua & Barbuda. (Foto: Kaieteurnews)


Een sterkere samenwerking op het gebied van rampenrisicobeheer en aanpassing aan de klimaatverandering is één van de belangrijkste beslissingen van de zesde Caricom-Cuba-top, die op vrijdag 8 december 2017 in Antigua en Barbuda is gehouden.

De versterking van de banden tussen deze zeer actuele en cruciale kwestie voor beide partijen is onderstreept door de ondertekening van een intentieverklaring tussen de Caribische noodhulporganisatie (CDEMA) en het Cubaanse civiele defensieagentschap tijdens de top. De ernstige alternatieve kosten van natuurrampen voor de economie van beide partijen zijn ook besproken. Er is echter op gewezen dat de daaruit voortvloeiende uitdagingen beide kanten heeft aangespoord om hun rampenparaatheid en risicobeschermingsbeleid en -maatregelen te verbeteren. De top vond dat wetenschap, technologie en innovatie belangrijke bijdragende factoren op dit gebied waren.

De driejaarlijkse top tussen Caricom en Cuba, die in 2002 is opgestart, markeert de historische en politiek moedige beslissing van de vier onafhankelijke Caricom-staten (Barbados, Guyana, Jamaica en Trinidad en Tobago) in 1972, op het hoogtepunt van de Koude Oorlog , om diplomatieke betrekkingen met Cuba aan te knopen. Deze zesde top was gericht op de ontwikkelingssamenwerking, handel en economische betrekkingen tussen de partijen.

De historische ontwikkelingssamenwerking van Cuba met Caricom werd gekenmerkt door zijn solidariteit en was gericht op hoge sociale impactdoelen. Deze omvatten capaciteitsopbouw waarbij prioriteit wordt gegeven aan de gezondheid. Tegen het einde van het academisch jaar 2016 waren ongeveer 5.432 studenten afgestudeerd. Momenteel zijn meer dan 700 studenten die met beurzen van de Cubaanse regering studeren. Sinds 2014 is het aantal beurzen met 20% gestegen. In totaal zijn er bijna 1.800 Cubaanse samenwerkingswerkers in de Caricom-landen. Van dit aantal werkt zo’n 1.470 in de gezondheidssector en de anderen zetten zich in op het gebied van onderwijs, landbouw, bouw en sport.

Zowel de Caricom als Cuba erkent dat er een groot potentieel is voor handels- en economische samenwerking en dat dit moet worden uitgebuit door beide partijen. De top merkte op dat er een aanzienlijk toegenomen belangstelling is onder Caribische ondernemers om zakelijke en commerciële relaties te ontwikkelen.

In de intentieverklaring is dan ook het potentieel om elkaar aan te vullen op het gebied van toerisme opgenomen, multi-bestemmingstoerime tussen de Caricom-landen en Cuba. Het lucht- en zeetransport is daarbij geïdentificeerd als een prioriteitsgebied. De top heeft voorgesteld om vrachtschepen te verwerven.

De top heeft ermee ingestemd om de Wereldhandelsorganisatie (WTO) te wijzen op de noodzaak van WTO-flexibiliteit voor kleine staten tijdens de fase van wederopbouw na de verwoesting van de orkanen Irma en Maria. De handelsministers van de WTO komen in de komende dagen in Argentinië bijeen. Er werd overeengekomen dat WTO-regels geen obstakels mogen vormen voor de wederopbouw van kleine staten en kleine kwetsbare economieën.

Er is besloten om de samenwerking op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie, waaronder de ontwikkeling van verbeterde onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteit, te bevorderen. De top herhaalde zijn veroordeling van het Amerikaanse handels-, economische en financiële embargo tegen Cuba en uitte zijn bezorgdheid over de bekoeling in de betrekkingen tussen de VS en Cuba. De top is afgesloten met de goedkeuring van de Verklaring van St. Mary's.