Misiekaba: Realistische begroting nodig; moni no dé
05 Dec, 00:00
foto
NDP-fractieleider André Misiekaba in gesprek met journalisten maandag na afloop van het spoedberaad van de coalitie. (Foto: Raoul Lith)


De regering moet met een realistische begroting komen. Zoals de begroting nu is ingediend bij De Nationale Assemblee, zal die niet uitgevoerd kunnen worden omdat het geld daarvoor niet aanwezig is. De NDP-fractie vindt dat bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS) gesneden moet worden in de subsidie van bijkans SRD 600 tot 700 miljoen per jaar. De kleine huishoudens worden ontzien, maar de mensen die het kunnen betalen, moeten niet gesubsidieerd worden. Dit zegt NDP-fractieleider André Misiekaba in gesprek met journalisten na een spoedoverleg van de coalitie maandagmiddag.

Misiekaba brengt in herinnering dat hij tijdens de eerdere begrotingsbehandeling al aangegeven had dat de regering prioriteiten moet stellen. Het heeft geen zin programma's op te nemen in de begroting die niet uitgevoerd kunnen worden, want 'a moni no dé', benadrukt hij. Het land is bezig uit een crisis te klauteren, de middelen zijn beperkt.

Tijdens de bijeenkomst is erop gewezen dat de verdiencapaciteit van de overheid moet worden vergroot. De subsidie van de EBS is één van de zaken waar de regering geld kan halen om de begroting te kunnen financieren. "Sinds de tijd van het Front praten wij over subject subsidie," voerde de politicus aan. De mensen die het niet kunnen betalen, moeten worden ondersteund. Voor de rest moeten zo veel mogelijk de marktconforme prijzen gelden.

De begrotingsbehandeling is nog in een fase waar de Assembleeleden aan het woord komen. De regering heeft op basis van wat tot nu toe naar voren is gebracht, besloten om met een nota van wijziging te komen. Daarvoor was er overleg met de coalitiefractie nodig. Op basis van het onderhoud zal de begroting aangepast worden. Er moet geld gehaald worden bij onder andere de grondhuur. Veel mensen die over grote lappen grond beschikken, speculeren hiermee. De regering moet komen met inkomstenverhogende maatregelen en het geld halen bij degenen die de bredere schouders hebben, waardoor "de kleine man zo min mogelijk wordt geraakt".