Somohardjo: Vertrek Sapoen heeft geen invloed op PL
14 Nov 2017, 04:23
foto
Voorzitter Paul Somohardjo spreekt de structuren van Pertjajah Luhur toe. Op 5 december viert de partij haar 19e verjaardag.


Pertjajah Luhur (PL) zal zaterdag 9 december haar kracht tonen. Eerst houdt de partij op haar 19e verjaardag op 5 december een dankdienst. Op 9 december zal het voor eenieder duidelijk worden dat het vertrek van Raymond Sapoen en de rest van de HVB geen invloed als zodanig heeft gehad op de PL, slelt PL-voorzitter Paul Somohardjo.

De partijleider weet dat er geluiden zijn als zou de HVB veel mensen hebben weggehaald bij de PL, maar is ervan overtuigd dat de manifestatie van 9 december het tegendeel zal bewijzen. Hij stelt dat de PL een standvastige partij is die niet makkelijk kapot te krijgen is.

De partijleiding heeft zondag een ontmoeting gehad met haar structuren om onder meer te praten over de situatie in het land en binnen de partij. Somohardjo zegt dat de financiële schuld van Suriname nog steeds niet bekend is. De regering geeft op vragen in het parlement wel door wat de schuld is bij de IDB en het IMF, maar dat is volgens de PL-voorzitter niet genoeg. “We willen ook weten hoeveel van de Surinaamse dienstverleners niet door de overheid zijn betaald voor het leveren van goederen en diensten. We willen weten wat de totale schuld is, niet alleen van IDB en IMF”, betoogt de politicus.

Hoe de verkiezingen ingaan
Een ander punt dat ook aan de orde is gekomen, betreft de vraag op welke wijze de PL aan de komende verkiezingen wil meedoen. Somohardjo zegt in januari gesprekken zullen beginnen met andere politieke partijen, om na te gaan of er overeenstemming kan worden bereikt over beleidsvisies en standpunten. “Een samenwerking zal niet zonder meer worden aangegaan. We moeten gedegen criteria opstellen en met elke partij stuk voor stuk nagaan of we het met elkaar eens zijn over een aantal belangrijke kwesties”, verduidelijkt de PL-voorzitter. Er is inmiddels ook een commissie samengesteld, die een analyse zal maken van de zwakten en sterkten van de partij in stad en districten. Op basis hiervan zal een strategie worden bepaald.

Somohardjo ziet een mogelijke wijziging van de Kieswet niet gebeuren vóór de verkiezingen van 2020. “Het is niet haalbaar en het kan ook niet. Als ze de Kieswet willen wijzigen, bijvoorbeeld door aan te geven dat partijen niet meer in combinatieverband de verkiezingen mogen ingaan, zoals de NDP dat heeft voorgesteld, dan zal dat pas na de verkiezingen van 2020 kunnen ingaan. Om een grondwet te veranderen heb je veel meer tijd nodig”, vindt Somohardjo.