Krishnadath over zoektocht identiteit Surinaamse literatuur
22 Oct 2017, 06:30
foto
Ismene Krishnadath


Auteur Ismene Krishnadath zal op 27 oktober voor de Henri Frans de Ziel Stichting de lezing 'De zoektocht naar de eigen identiteit van de Surinaamse literatuur' houden. Het proces voor de realisering van staatkundige onafhankelijkheid werd op 25 november 1975 voltooid. Suriname werd op 1 december 1975 toegelaten tot de Verenigde Naties als 144e lid, in de rij van soevereine staten met de ambitie zijn eigen ontwikkelingskoers te bepalen en daar richting aan te geven. In dat streven is in de afgelopen 42 jaar overwegend de nadruk gelegd op de economische ontwikkeling, die zich doet kenmerken door grote buitenlandse invloed en financiële betrokkenheid, stelt de stichting.

Bij de realisering van de onafhankelijkheid was er nog geen sprake van een breed gedragen nationaal cultureel besef. Er was onder de grote bevolkingsgroepen veel argwaan en vrees voor etnische cultuurdominantie van de ander en verlies van de eigen identiteit. Doordat de meeste politiek-bestuurlijke aandacht uitging naar de economische ontwikkeling, bleef de aandacht voor de culturele ontwikkeling vanuit een Surinaamse perspectief achter. De invloed van Nederland op het Surinaamse onderwijs bleef groot en daarmee ook de gedachtevorming, productie en distributie van Nederlandse literatuur. Het Nederlands en daarmee de invloed van Nederland op onze intellectuele- en wereldbeeldvorming is sinds de onafhankelijkheid daardoor niet wezenlijk veranderd.

Krishnadath is als pedagogiek docent jaren verbonden geweest aan verschillende leerkrachtenopleidingen. Vanuit door haar zelf ontwikkelde literaire concepten produceert zij literatuur gericht op het moreel denken en handelen en de redeneervaardigheid. In 1989 startte zij een uitgeverij: Publishing Services Suriname, die vooral gericht is op kinder- en jeugdliteratuur. Krishnadath ontving de Staatsprijs voor Jeugdliteratuur over de periode 1989-1991 en is laureaat van de Henri Frans de Ziel Cultuurprijs, toegekend in 2011, voor haar uitzonderlijk inzet op literair gebied.

De lezing wordt in Tori Oso aan de Frederik Derbystraat 76 om 19.00 uur gehouden. De politicoloog Hans Breeveld zal enkele kanttekeningen bij kolonisatie en dekolonisatie plaatsen. Na de inleiding van Krishnadath, volgt er een discussie.
De lezing is voor eenieder toegankelijk, meldt voorzitter Johan Roozer.