Schadeclaim Comité via DENK niet serieus
22 Oct 2017, 04:38
foto


Het Comité Nabestaanden en Slachtoffers van Politiek Geweld heeft in een schrijven aan DENK gevraagd een schadeclaim bij de Nederlandse regering in te dienen (Starnieuws 18-10-2017). Het stelt dat ‘Nederland Nf. 31 miljoen (heeft) gestoken om de Binnenlandse Oorlog te financieren met honderden doden en een veelvoud aan slachtoffers'.

Hoe wordt gefinancierd met doden en slachtoffers maakt het Comité niet duidelijk. Het Comité motiveert de omvang van haar schadeclaim: ‘Als de Nederlandse regering Nf. 31 miljoen kon stoppen in een oorlog, dan moet ze zeker ook 31 miljoen euro kunnen stoppen in de vrede.’ Waarom het Comité haar claim niet baseert op de omvang van de door haar geclaimde schade, maar op het waardeverschil tussen de gulden en de euro, is een raadsel. Zo een schadeclaim lijkt niet serieus.

Geen ontmoeting met DENK delegatie

Een delegatie van DENK had Suriname bezocht. Het Comité vond het ‘jammer’ dat de delegatie ‘geen tijd heeft kunnen vrijmaken’ om haar aan te horen. Het vulde voor DENK ongevraagd de reden in: ‘..we hebben begrip voor uw druk schema.’ Waarom de DENK delegatie geen tijd vrij heeft gemaakt voor het Comité, weet ik niet. Sandew Hira is oprichter van het Comité. Hij zei in 2015 dat DENK in de Tweede Kamer steun zou vragen voor zijn project ‘De Getuigenis van President Bouterse.’

Hij zou aan DENK hebben gezegd dat het daarbij om een traject van ‘waarheidsvinding en verzoening’ ging. Hij vertelde er niet bij of hij DENK had verteld dat zijn project onvoorwaardelijke amnestie, ook voor moord en folter, propageert. Feit is dat DENK in de Tweede Kamer, anders dan Hira heeft beweerd, nooit steun heeft gevraagd voor ‘De Getuigenis van President Bouterse.’ De kans lijkt groot dat nu, via DENK, de schadeclaim de Nederlandse regering niet eens bereikt.

Geen schadeclaim door regering Bouterse
Anders dan de naam suggereert, voert het Comité Nabestaanden en Slachtoffers van Politiek Geweld campagne tegen de strijd voor gerechtigheid, van nabestaanden en slachtoffers van ernstige schendingen van de mensenrechten. Het participeert in de structuren van de regering Bouterse.

Tegen Bouterse is door Auditeur Militair Roy Elgin 20 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist, vanwege zijn aandeel in de decembermoorden. Een serieuze schadeclaim tegen een vreemde mogendheid, die de soevereiniteit en territoriale soevereiniteit gewelddadig heeft geschonden, geschiedt via volkenrechtelijke kanalen door de regering van de getroffen staat. Het Comité kan kennelijk niet eens haar eigen regering ertoe bewegen 31 miljoen euro te claimen. Leed en schade van de slachtoffers en nabestaanden van de Binnenlandse Oorlog zijn te ingrijpend, om daar publiciteitsstuntjes mee uit te halen.

Theo Para

Monday 10 December
Sunday 09 December
Saturday 08 December